Skip to main content

01.27 Rebeka, a nem látott szerelmes menyasszony

Dátum: 
2019.01.27
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 25,19-28; 26,1-11

Rebeka neve (lebilincselő, mivel szépsége elragadó volt) harmincszor van említve az Ószövetségben, és egyszer az Újszövetségben; lásd Róm 9,10. Az első alkalom körvonalazza Ábrahámmal kapcsolatos viszonyát. Ábrahámnak két fivére volt, Náhor és Hárán. Háránnak három gyermeke született: Iscah (Josephus szerint, a zsidók úgy gondolják, hogy ő volt Sára), Lót (aki elutazott Ábrahámmal Kánaánba), és Milka (aki összeházasodott Náhor nagybátyjával). Milkának és Náhornak nyolc gyermeke született, a nyolcadik Betuel, Rebeka apja volt.

Haláláról nincsen feljegyzés; története eltemetésével fejeződik be a Makpelánál lévő családi sírboltban, 1Móz 49,31. A többi vele kapcsolatos hivatkozást öt eseményben lehet összefoglalni.

Eljegyzése és házassága Izsákkal, 1Móz 24. Figyeljünk meg bizonyos jellemvonásokat Rebekánál ebben a szakaszban. Szolgálatkész magatartása nemcsak abban látható, hogy inni adott Ábrahám szolgájának, hanem abban, hogy tevéinek is (egy szomjas teve egy forró napon több mint 50 gallont is elfogyaszt, ami mintegy 200 liter!) "A te tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak." 19. v. Más erényei magukban foglalják fizikai szépségét és szüzességét, 16. v.; vendéglátó készségét, 25. v.; és hajlandóságát arra, hogy engedelmeskedjen Isten akaratának hit által, 50.58. v. A 60. versben lévő áldása összefüggésben van Krisztusnak a Mt 16,18-ban mondott szavaival.

Az ikreknek, Ézsaunak és Jákobnak a születése a 25. fejezetben. Izsák imájára válaszként Rebeka teherbe esett. A nehéz szülés közepette, imájára válaszként az Úr kijelentette a küzdelem történelmi vonatkozásait, amely őbenne folyt, 22-23. v. A harc folytatódni fog az egész fejezeten keresztül, és valójában az egész történelem folyamán az edomiták és a zsidók között.

Az, hogy Izsák megtagadta őt Gérárban, emlékeztet bennünket arra a figyelmeztetésre, hogy a magunk bűne által csapdát állíthatunk gyermekeinknek is, 1Móz 12,13; 20,2; lásd Jer 32,18.

Hogy Jákobot választotta Ézsau helyett, és az összeesküvés, hogy megszerezze számára az elsőszülöttségi jogot, 27. v., mutatja azt a kárt, amit részrehajlásával okozott; 1Tim 5,21.

Hettita menyei miatti bánata, 26,34-35; 27,46, eszünkbe juttatja, hogy minden otthonnak megvan a maga szomorúsága, és jól tesszük, ha nem vagyunk büszkék arra, ha családunkban jelenleg minden rendben van. A világmindenség legjobb Atyjának önfejű gyermekei vannak.

Jer 32. 18 Irgalmasságot cselekszel ezerízig, de megfizetsz az atyák bűnéért a fiaikon őutánuk, te nagy Isten, te hatalmas, akinek neve Seregek URa!
1Tim 5. 21 Kérve kérlek Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból.