Skip to main content

01.29 Ézsaut gyűlöltem

OLVASNIVALÓ: 
Malakiás 1,1-5; Róma 9,1-16

A szavak szembeötlenek ezen az oldalon. Az a céljuk, hogy sokkterápiaként hassanak Izráelre. Azonban Pál is használja ezeket a korszakok tervének magyarázatánál a Róma 9-ben. Jól tesszük, ha gondosan megfigyeljük ezeket a szavakat.

A személyes szempont: Amikor Rebeka kereste az Urat terhességének nehéz napjaiban, az Úr megmagyarázta neki, hogy "két nemzet", "kétféle nép" van a méhében, amelyek birkóznak egymással, 1Móz 25,23. Malakiás teszi ezt világossá, helyettesítve a férfi nevét, Ézsaut a nemzetével, Edommal. Mindenesetre Ézsau Jákob halálát tervezte, 27,41, és ily módon szembekerült Jákob Istenével és az Ő egész messiási tervével. Ézsau személyisége nemcsak a fajban tükröződik, amelyet nemzett, hanem bizonyos fajta emberekben, akik megvetik Istent, miközben áldásait elvárják; lásd Jn 6,24-26.

A nyelvtudományi szempont: Néha, amikor Isten szeretetről és gyűlöletről beszél, abszolút értelmében használja ezeket, pl. Zsid 1,9. Máskor összehasonlítja őket; pl. a Lk 14,26-ot a Mt 10,37-tel. Hogyan használja ezeket Jákobbal és Ézsauval kapcsolatban? Amikor az ikrek kibékültek a Jabbóknál, mindketten elismerték, hogy "van nekem elég", 1Móz 33,9.11. Isten jó volt Ézsauhoz, de csak Jákob ismerte el a forrást. Hálátlanság okozta, hogy Ézsau megvetette elsőszülöttségét és elveszítette azt. Isten folytatta jóságát iránta, amely a szívét érintetlenül hagyta.

A szövegtől függő szempont: A megállapítást Malakiásnál találjuk, nem a Mózes 1. könyvében. Több mint ezer esztendő telt el, mielőtt Isten megtette ezt a kijelentést. Felszólította népét, hogy lássák meg, mennyire áldottak, ellentétben szomszédaikkal és azokkal a vérrokonaikkal, akik elbuktak Isten ítélete által. De Jákob fiai az ilyen előnyökre furcsán válaszoltak, Ézsauhoz hasonlóan, amikor ezt mondták; "Miből tudjuk, hogy szeretsz bennünket?" Több mint hétszer vetették oda a kihívó "miből" ("mivel") kérdést az Ő színe előtt.

Az odaadás szempontja: A Zsidókhoz írt levél 12. fejezete ezt a dolgot személyesen a mi életünkre alkalmazza. Lehetséges a keserűség gyökerének felnövekedésével, ahogyan Ézsaunál történt Jákóbbal szemben, hogy Ézsau módjára cselekedjünk az Úr, a népe és ígéretei ellen. Vannak bizonyos dolgok, amelyeket a könnyek nem moshatnak el, Zsid 12,17.

1Móz 25. 23 És ezt mondta neki az ÚR: Két nemzetség van méhedben. Két nép válik ki bensődből; az egyik erősebb lesz a másiknál, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.
1Móz 27. 41 Meggyűlölte azért Ézsau Jákóbot az áldásért, amellyel atyja megáldotta őt, és ezt mondta szívében: Közelednek az én atyámért való gyász napjai, és akkor megölöm öcsémet, Jákóbot.
Jn 6. 26 Jézus pedig így válaszolt: Bizony, bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert csodajeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jóllaktatok.
Zsid 1. 9 Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel téged Isten, a te Istened az öröm olajával társaid fölé.
Lk 14. 26 Ha valaki hozzám jön, és meg nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fiútestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet a tanítványom.
Mt 10. 37 Aki inkább szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, mint engem, nem méltó hozzám,
1Móz 33. 9 Erre azt mondta Ézsau: Van nekem elég, jó öcsém, legyen a tied, ami a tied.
1Móz 33. 11 Vedd el, kérlek, az ajándékomat, melyet hoztam neked, mert Isten kegyelmesen cselekedett velem, és van mindenem. És unszolta őt, mire Ézsau elfogadta.
Mal 1. 2 Szeretlek benneteket - ezt mondja az ÚR -, de ti azt kérditek: Miből látható, hogy szeretsz minket? Ugye Ézsau testvére volt Jákóbnak? - mondja az ÚR. - És Jákóbot szerettem,
Zsid 12. 17 Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyek között kereste.