Skip to main content

02.03 Lábán

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 24,29-31; 29,13-27; 31,17-55

Gyakran mondjuk, hogy az első benyomások sokat számítanak, és ez igaz a mai jellemtanulmányozásunknál is, mert a Lábánról szóló legelső említésből a Mózes 1. könyvében azt tudhatjuk meg, hogy mi motiválta az ő életét, "mikor látta a függőt és a pereceket az ő húgának karjain..." 24,29. Ez magában foglalja azt, hogy az Ábrahám szolgája iránti érdeklődését nagyban befolyásolta a látható földi gazdagság. Olyan ember volt, akinek a vágyai földi dolgokra összpontosultak, és aki sohasem hagyja ki az alkalmat, hogy becsületes vagy becstelen módszerekkel saját önző érdekeit képviselje.

Látjuk, hogy a következők jellemezték:

Pénzsóvárság - vagyis kapzsiság, zsugoriság.

Képmutatás - arra használta az Úr nevét, hogy elrejtse vele hátsó indítékait az értékes ajándékok láttán, amelyek hamarosan a húgáé lesznek, 24,50.

Hazugság - "Nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket odaadják a nagyobbik előtt". Ezt nem mondta azelőtt Jákóbnak, és nem is valószínű, hogy lett volna ilyen szokás.

Csalás - Jákob ugyanis ezt mondta: "...béremet tízszer is megváltoztattad", 31,41.

Keményszívűség - mert Jákób ezt mondta. "Amit a vad megszaggatott, nem vittem hozzád, én fizettem meg azt; tőlem követelted a nappal lopottat, mint az éjjel lopottat is", 31,39.

Végül természetesen Isten mindezt a saját fejére fordította vissza, mert:

elveszítette tekintélyét még saját lányai előtt is, 31,15;

Jákób megcsalásának dacára Isten felülbírálta őt a nyájak dolgában is, 30,7 (miután megegyezett Jákóbbal, hogy az övé lehet a nyájak minden tarka sarjadéka, azzal próbálkozott, hogy minden ilyen fajtát elkülönítsen, 30,35).

A legfontosabb tanulság tehát számunkra, hogy Isten szuverén Úr, és amit vet az ember az életben, azt aratja is, Gal 6,7; és ha elnyomás, vagy üldözés nehezedik ránk, a bosszúállást bízzuk az Úrra. Isten mindent lát, és végül megadja majd a győzelmet: "...mindazt láttam, amit veled Lábán cselekedett", 31,12.