Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 34

Miután Jákob kibékült Ézsauval,   mindenekelőtt Szukkótba ment, aztán pedig Sikembe. Ott helyreállította annak a földdarabnak a tulajdonjogát, amelyet Ábrahám vásárolt 85 esztendővel korábban. Az a szomorú azonban, hogy valójában Bételben kellett volna lennie, 35,1.

Az a tény, hogy családja rossz helyen volt, problémákhoz vezetett. Dina barátságot kötött az ország lakosaival, ahelyett hogy elkülönült volna tőlük. Ha hívő emberek bensőséges viszonyba kerülnek a világ gyermekeivel, ez minden bizonnyal kihatással van szellemi életükre. Dina erkölcsileg és szellemileg veszedelmes helyzetbe juttatta saját magát.

Sikem valószínűleg már gyakran találkozott vele azelőtt, mielőtt megbecstelenítette. Miután magáévá tette, azzal a kéréssel fordult apjához, hogy kérje meg számára feleségül. Az volt a helyzet, s ez ma is így van, hogyha egy férfi és egy nő házasság előtt együtt él, az bűnös viszony még akkor is, ha tartós kapcsolatra törekszenek, 4. v. Isten erkölcsi törvénye sohasem változott meg. Amikor Jákob meghallja a dolgot, a lány fivéreire hagyja, hogy eldöntsék, mi a teendő, 5. v. Azok érthető módon dühösek voltak; azonban elintézhették volna a dolgot bűn nélkül. Hámor megpróbálta javasolni a vegyes házasságot, 9. v.; noha Sikem tűnik őszintébbnek, 11-12. v. Dina fivéreinek sohasem kellett volna javasolniuk a körülmetélkedést, tudva, hogy annak a külső jelnek semmi értéke nincs, ha nem kíséri hit és belső valóság; vö.: Róm 4,10-11. Ez hamis javaslat volt, mutatva, hogy jellemüket apjuktól, Jákobtól örökölték.

Sikem a maga részéről tisztességesnek mutatkozik, arra törekedve, hogy teljesítse a maga részét a megállapodás feltételeiből, 19. v. Legyengülésük idején Lea fiai, Dina fivérei kegyetlen és gyilkos tettet hajtanak végre. Jákób sohasem felejtette el, amit tettek, és hozzájuk intézett végső szavai elítélik a kegyetlen cselekedetet, 49,5-7.

Szellemi tanulságok vonhatók le ebből a szomorú történetből. Az első az, hogy a hívő ember felelősséggel tartozik családja iránt, hogy ne tegye ki őket gonosz környezetnek vagy tevékenységeknek. Azok számára, akik egy életre szóló társat szeretnének találni, Sikem a rossz példa arra, hogy hogyan nem szabad - kezdetben a szenvedélyei uralkodtak felette, és így megtette azt, amit törvényesen is elérhetett volna, ha az Istennek megfelelő időben és az Ő Igéje szerint cselekszik.