Skip to main content
Dátum: 
2019.02.12
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 42,1-43

Miután Józsefet kormányzóvá nevezték ki, fivéreivel kapcsolatos bánásmódját isteni bölcsesség jellemzi. Eleinte keményen beszél velük, 42,7, és mégis kegyelemmel. Úgy beszél hozzájuk, hogy bűnbánatra indítsa őket a mintegy 13 esztendővel korábbi gonosz bánásmódjukkal kapcsolatban. Azzal kezdi, hogy kémkedéssel vádolja őket, vagyis csalással és képmutatással. Másrészt ők úgy kezdik, hogy szembe kell nézniük az ővele kapcsolatos igazsággal,"... egyikünk pedig nincsen meg." 42,13b. József azzal folytatja az eljárást, hogy megemlíti istenfélelmét, 42,18. Figyelmezteti őket, hogy halálos ítélet vár rájuk, 42,20, és ennek eredményeként lelkiismeretük nyíltan megszólal: "Bizony, a testvérünkért bűnhődünk most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság." A 21. versben Rúben elmarasztalja ugyan őket, de bemutatja saját jellembeli gyengeségét, mert ha lett volna bátorsága a saját meggyőződésének megfelelően, akkor igazat mondott volna Jákobnak József helyzetével kapcsolatban, 42,22.

József jellemének további vonásai válnak nyilvánvalóvá abban, hogy könnyek között mutat szánalmat testvérei iránt, 42,24. Ez az első a hét eset közül, amikor sírni látjuk (lásd még: 43,30; 45,1; 45,2.14; 46,29; 50,1.17). Ez is nagyon hasonlít az Úr Jézushoz, aki sírt Lázár sírjánál a bűn által okozott pusztítás felett, valamint azért, mert Jeruzsálem elutasította. Az ember állapota állandóan megterhelte szívét. Itt még csak a kezdetén vagyunk annak a folyamatnak, ami a testvéreket bűnbánatra vezeti. Amikor visszamennek Jákóbhoz, hogy részletesen elbeszéljék neki, mi történt, még mindig nem készek arra, hogy bevallják a Józseffel kapcsolatos igazságot, 42,32. Azonban kifogytak készleteikből, és a körülményeken keresztül rákényszerülnek, hogy felismerjék hiányaikat. Emlékeznek József szavaira: "Színem elé ne kerüljetek", 43,3, és a bűnös ember sem akar az Úr színe elé kerülni, hacsak nem tart igazi bűnbánatot. Jákob haragszik, hogy Benjámint megemlítették, 43,6. Ha a bűnös ember üdvösségre akar jutni, szükség van a teljes bűnvallásra. A bűnös emberek balgaságát mutatja be késlekedő magatartásuk és az a vágyuk, hogy saját erejükből fizessenek, 43,10-12.