Skip to main content

02.14 Potifár és felesége

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 39

Potifár aligha sejtette, amikor Józsefet megvette, hogy micsoda előnyös vásárt csinált. Hamarosan észrevette, hogy az Úr Józseffel van, és hogy ügyei előnyösen haladnak, kétségtelenül az ő szorgalmának köszönhetően, még a legalantasabb munkában is. Miután József kis dolgokban már bizonyított, Potifár a háztartásának minden ügyét József felügyeletére bízta, 6. v.

Potifár bizonyos pozícióval és hatalommal rendelkező ember volt, és úgy tűnik, hogy ezt a hatalmat bölcsen gyakorolta. Felesége egészen más volt. Nem kétséges, hogy Józsefet vonzó fiatalembernek találta, és igyekezett rávenni őt, hogy kövessen el házasságtörést vele. Itt olyan bűnről van szó, amelytől gondosan őrizkednünk kell, mert ez nemcsak a házastárs, hanem Isten elleni bűn is, 9. v.; vö. Zsolt 51,4. Nem csoda, hogy olyan sok figyelmeztetést találunk, hogy legyünk éberek (vigyázzunk), mert ne feledjük, hogy ezzel a bűnnel szemben senki sem védett. Isten népének ellensége örökké tevékenykedik.

József istenfélő visszautasítása azonnal kiváltotta a nő ellenséges indulatait. Emlékezzünk arra, hogy Amnonnak Támár iránti bűnös szerelme milyen hamar változott bűnös gyűlöletté, 2Sám 13. Potifár felesége tehát megszövi a csalás és hamis vád hálóját József körül, megvádolva őt először szolgatársai előtt, akik valószínűleg irigyelték pozícióját és erkölcsi tisztaságát, 14. v. Ha már ilyen messzire ment, azzal folytatta a bűnt, hogy megvádolta Józsefet Potifár előtt is, aki úgy tűnik, visszatartotta haragját, mert bizonyára halálra adhatta volna Józsefet. Mindenesetre Józsefet életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

Az ember megcsodálhatja József könyörületét, amikor már ki volt nevezve Egyiptom kormányzójává. Bizonyára nem felejtette el, hogy milyen gonoszul bánt vele Potifár felesége, mégsem olvasunk semmit arról, hogy bosszút állt volna. Úgy látszik, az egész ügyet az Úrra hagyta. Így érvényes ma is a figyelmeztetés a hívőknek:

"Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjúhozik, adj innia; mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg", Róm 12,19-21.