Skip to main content

02.15 Amrám és Jokábéd

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 2,1-10

Amrám és Jokábéd mindketten Lévi egyenes ági leszármazottjai voltak, amely törzs később a papi családot adta. Mint hívő embereket, mindkettőjüket erős hit jellemezte. Házasságuk nyilvánvalóan "az Úrban" volt, 1Kor 7,39. Ennek eredményeképpen bekerültek Istennek hittel kapcsolatos képtárába: "Hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától." Zsid 11,23. Ezzel önmagukat nagy kockázatnak tették ki, különösen, mivel a karjaikban lévő csecsemő feltehetően időnként hangosan sírt. Hitük a gyermekkel kapcsolatosan valamilyen különleges ígéreten alapulhatott, de mindenesetre az Úrban bíztak, hogy a fiú születésének rettenetes körülményei ellenére is megszabadítja őt. Különösen Jokábéd figyelt meg a gyermekben valamilyen különlegességet, mert "...látta, hogy szép...", 2. v. István később ezt mondja Izráel vénei előtt: látta, hogy "ékes volt az Isten előtt", Csel 7,20.

Végül a helyzet olyan súlyossá vált, hogy már nem lehetett tovább Mózest a házban rejtegetni. Jokábéd az, aki megtervezi megmentésének további módját egy kis kosárban a folyón, és odarendeli Mirjámot, a nővérét, hogy vigyázzon rá. Amikor minden a legsötétebbnek látszik, Isten a maga szuverenitásában közbelép, és Mózes a fáraó lányának védelme alá kerül. Isten gondviselése folytán Jókábédet jelölik ki Mózes nevelőnőjének. Milyen csodálatos Isten uralma, mert nemcsak Mózest védte meg, hanem minden egyébről is gondoskodott!

Jokábéd bizonyára egyike volt Izráel nagy szellemi anyáinak minden időkre, mert ő volt a felelős Izráel három nagy vezetőjének felneveléséért. Bizonyosak vagyunk benne, hogy sokat imádkozott mindegyikkel, és elvezette őket a Jahvéban való hitre. Istenfélő anyai tanácsainak eredményeképpen Mózes későbbi megtapasztalásai, pl. magas pozíciója és a palota fényűzése, vagy az egyiptomi tanácsok és babonák, ezt a hitet sohasem tudták megingatni.

Mennyire fontos tehát egy istenfélő anya szerepe abban, hogy gyermekeit az Úr tanítása és intése szerint nevelje fel és gondozza!