Skip to main content

02.23 Mózes ismerete Istenről

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 33,11-16; 34,6-7.14; 5Mózes 32,3-4.11-12

Mózesnek bőséges ismerete volt az Úrról. Ezt részben közvetlen kijelentés útján nyerte, részben pedig személyes tapasztalat útján. Isten leereszkedett, hogy kijelentse magát szolgájának kivételesen bensőséges módon, úgy beszélve hozzá "színről színre, amint szokott ember szólani barátjával", 2Móz 33,11; vö. 4Móz 12,6. Mózes sokat ismert meg Istenből saját megtapasztalása alapján is. Két példa elég is lesz ehhez. (I) Mivel Isten megszabadította "a fáraó kardjától", Mózes az Eliézer nevet adta ("segítség Istene") második fiának, 2Móz 18,4. Ez mutatja, hogy felismerte Isten gondviselését az életében, különösen, amikor egyik testvére akaratlanul is ráébresztette, hogy veszélyben van, 2Móz 2,13-15. (II) Befedett arca és mezítelen lába az Úrral való első találkozásakor azt mutatja, hogy korán megtanulta, hogy az Ő jelenlétében tiszteletadásra van szükség, 2Móz 3,5-6.

Mózes a sokféle képessége mellett tudott énekelni is. Az írás feljegyez egy zsoltárt (90. zsoltár) és két éneket (2Móz 15; 5Móz 32), amelyeket ő írt. Mindegyikben az ő Úrban való örvendezése lüktet, mindkettőben az Ő természetében és az Ő tetteiben gyönyörködik. Mennyire szeretett beszélni róla és hozzá!

Főleg mai olvasnivalónk segítségével megkísérlünk bizonyos fogalmat alkotni arról, hogy Mózes hogyan értékelte Istent. Mózes úgy ismerte Őt, mint az igazság Istenét, a harag Istenét, a bűnbocsánat Istenét, az ismeret Istenét és a nagyhatalmú Istent - ez megnyilvánult például Izráelnek a fogságból való megszabadításában, 2Móz 9,16; 32,11, és a föld megnyílásában, hogy elnyelje Kórét és társait, 4Móz 16,30-32. Mózes úgy ismerte Őt mint aki féltékeny és igazságos; irgalmas és kegyelmes; félelmetes és láthatatlan; hosszútűrő és örökkévaló; dicsőséges a szentségben és bővölködő a jóságban. Mózes beszél az Ő "nagyságáról", és szép szavakkal festi meg gyengédségét népe iránt; "úgy hordozott téged az Úr, a te Istened, amiképpen hordozza az ember az ő fiát," 5Móz 1,31, és "sasszárnyon hordozta" őket, 2Móz 19,4; vö. 5Móz 32,11. Mégis, noha Mózes ilyen sokat tudott Istenről, mindenekfelett vágyott rá, hogy "megismerje" még bensőségesebben, és hogy állandóan az Ő jelenlétében örvendezhessen, 2Móz 33,13-16.

Uram, add meg nekem, hogy én is jobban "megismerhesselek Téged"!