Skip to main content

02.25 A félrevezetett Áron

Dátum: 
2019.02.25
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 32,1-5.22; 4Mózes 12,1-2; 20,7-12

Áronnak sok jó tulajdonsága mellett voltak hibái is. Hiányzott nála az erős jellem, könnyen hagyta magát irányítani.

A nép bálványimádásba vitte. Mózes távollétében Izráel más istent keresett, mint az Úr, "szívükben" pedig visszatértek Egyiptomba, Csel 7,39-40. Világos, hogy ezt a rivális istent Egyiptomból hozták a szívükben, és most arra kényszerítették Áront, hogy adjon neki fizikai alakot. Bizony, ha Áron tudatában volt - ahogyan később állította -, hogy a nép "gonoszságot" akar elkövetni, neki az lett volna a kötelessége, hogy ellenálljon követelésüknek, akár élete kockáztatásával is. Sajnos, munkában találjuk, nem azért, hogy segítsen "készíteni" egy szentélyt, amely központul szolgálhatna az igaz Isten imádásához, 2Móz 25,8, hanem hogy egy borjút "készítsen", hogy azt hamis istenként imádják; nem azért, hogy olyan oltárt építsen, ahol áldozatokat lehet bemutatni az Úrnak, hanem olyan oltárt, ahol egy bálványnak fognak áldozatokat bemutatni, Csel 7,41. Mózes semmit sem mondott Áronnak arra a szánalmas kísérletére, hogy kimentse önmagát, és hogy minden gyalázatot a népre kenjen. De ha Mózes Istenneksem mondott volna semmit az ő érdekében, Áron meghalt volna ott és akkor az Úr kezétől - ahogyan a 3000 vétkes izráelita hamarosan meghal majd a léviták kezétől, 5Móz 9,20.

Mirjám irigységbe vitte. Az, hogy a lepra egyedül Mirjámot sújtotta, erősen azt sugallja, hogy ő volt a felbujtó. Áron ismét vele sodródott, csatlakozott Mirjámhoz a Mózesnek való engedelmesség megtagadásában. Ekkor Áront az irigység állította szembe Isten szuverén jogaival. Ha azt gondoljuk, hogy ítélőszékbe ülhetünk mások gyenge szellemi állapota miatt, akkor rendszerint saját állapotunk lesz nyilvánvalóvá.

Mózes hitetlenségbe és lázadásba vitte. Áron egyetértett Mózessel, amikor Mózes megütötte a kősziklát. Két nagy bűnt követtek el: (I) nem "hittek" Istenben, feltehetően abban kételkedtek hogy a kősziklához intézett szavak elegendőek lesznek a vízfakasztáshoz, és (II) "fellázadtak" Isten Igéje ellen, 4Móz 20,12.24 Ezek voltak azok a bűnök, amelyek Izráel előző nemzedékénél azt okozták, hogy nem léphettek be az ígéret földjére; 4Móz 14,9.11; Neh 9,17. Áron Mózessel együtt ugyanabban a bűnben volt vétkes - és ugyanazt az árat fizették érte!

Uram, adjál nekem bátorságot, hogy mindig kiálljak az igazság mellett!