Skip to main content

02.28 Józsué bölcsessége és bátorsága

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 14,6-10; Józsué 1,1-6; 17,14-17; 22,1-6

Ma összpontosítsunk Józsué bölcsességére és bátorságára.

Józsué bölcsessége. Ő "megtelt bölcs lélekkel, mert Mózes reá helyezte a kezét", 5Móz 34,9. Ez az Istentől kapott bölcsesség többféle módon megnyilvánult. Az ígéret földje két fő tartományból állott. A délihez tartozott Júda dombvidéke annak városaival, amelyeket az emóriak ellenőriztek. Az északi részen, különösen a jezréeli síkságon a kánaánita települések feküdtek. Józsué taktikája az volt - "oszd meg és uralkodj" -, hogy csapást mér oldalról behatolva az országba a Holt-tenger északi részénél. Pontosan hét év alatt okos stratégiája és győzelmes hadjáratai hét nemzet és 31 király hatalmát törték meg.

Józsué bölcsessége a következő jellemvonásokban nyilvánult meg: (I) Gondosság. Noha tudta, hogy Isten jelenléte és hatalma segítségével lépett be Kánaánba, okosan tette, hogy kémeket küldött elővigyázatosan Jerikó megszemlélésére. (II) Előrelátás. Az Adonicédek vezette öt emóri király legyőzését követően Józsué taktikusan arra utasította vezéreit, hogy helyezzék lábukat a királyok nyakára, ezáltal ösztönözve őket, hogy bátrak és bizakodóak legyenek az eljövendő csatákban, Józs 10,24-25. (IlI) Határozottság. Amikor felosztotta az országot a törzsek között, nem engedte, hogy családi kapcsolatok irányítsák, vagy meghamisítsák ítéletét. Amikor Efraim, a saját törzse jött hozzá panasszal, nem különleges kedvezményekkel győzte meg őket - csupán néhány nagyon egyenes mondással! (IV) Elismerés. Józsué elismerte másoknak hittel teljes szolgálatát, és kész volt arra, hogy megdicsérje őket, amikor azt megérdemelték.

Józsué bátorsága. Öt alkalommal buzdították, hogy "légy erős és nagyon bátor"; kétszer Mózes és háromszor maga az Úr. Sok alkalommal mutatott nagy személyes bátorságot. Katonai kifejezéssel szólva kitörte Amálek fogait. Miután kiválasztotta embereit, akiknek nem voltak harci tapasztalataik, ő maga vezette őket első csatájukban, 2Móz 17,9-10. Később, amikor Izráel gyáván meghunyászkodott a többi kém elbátortalanító tájékoztatása miatt, ő és Káleb az életét kockáztatta azzal, hogy merészen szembeszállt a néppel, felszólítva őket, hogy engedelmeskedjenek Isten szavának, és lépjenek be hittel az országba.

Uram, adjál nekem bölcsességet és bátorságot!