Skip to main content

02.29 Józsué közössége Istennel

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 24,9-16; 33,7-11; Józsué 10,12-14

Józsué nemcsak a tettek embere volt; hanem ő olyan ember, akinek szoros közössége volt Istennel. Ma áttekintjük közösségét Istennel és hitét Istenben.

Közösség Istennel. A Sínainál közelebb merészkedett Isten félelmes színéhez, mint bárki más ember, kivéve magát Mózest. Nyugodt várakozása Mózes hosszú távolléte alatt ellentétben állt a lent maradt nép türelmetlenségével. Lehet, hogy itt bontakozott ki az a vágya, hogy bensőségesebben megismerje Istent. Amikor bekövetkezett az öntött borjúval történő bálványimádás, és Mózes elvitte a kijelentés sátrát messze a táboron kívülre, Józsué nem távozott el a sátorból. Ez számára nemcsak a gonosztól való elkülönülés, hanem az Istennel való közösség helye is volt.

Józsué tudta, mit jelent imádkozni. Refidimnél neki magának volt haszna az imádkozó közbenjárás hatalmából. Amikor tehát később Izráel vezetése rászakadt, azonnal tudatta Istennel szükségeit, akár pontosan leírva a körülményeket egy szégyenletes vereség megrázkódtatása nyomán, Józs 7,6-9, akár egy drámai közbenjárásban egy hatalmas győzelem előtt, 10,12-14.

Hitt Istenben. Nevét (eredetileg Hósea, "szabadítás", 4Móz 13,16) akkor adták neki, amikor Izráel súlyos rabszolgaság miatt szenvedett Egyiptomban. Ez azt sejteti, hogy ugyanúgy, mint Mózes esetében, az ő szüleinek is nagy volt a hitük Istenben. Józsué saját hite sok alkalommal bebizonyosodott; például: (I) a kémek kiküldésekor, 4Móz 13-14. Noha a tíz kémmel együtt ő is látta az erős várakat, amelyek a dombokat koronázták, és egy óriás emberfaj leszármazottait, akik magasak voltak, mint a cédrus, és erősek, mint a tölgy, Ám 2,9, ő bízott a biztos győzelemben, mert "az Úr velünk van". (II) A Jordánon való átkeléskor, Józs 3, Józsué utasította a papokat, hogy álljanak bele a folyóba akkor, amikor annak folyópartjain túlcsordult a víz; (III) Jerikó bevételénél, Józs 6. Isten parancsára utasította a népet, hogy foglalják el az impozáns várost egy látszólag nevetséges módszerrel; vö. Zsid 11,30. (IV) A meghosszabbodott napnál. "Az ember szavára" reagálva Isten meghosszabbította a nappal óráit - ez valóban a "hittel mondott imádság" hatalmának bizonyítéka.

Uram, vonj engem közelebb magadhoz, és erősítsd az én hitemet!