Skip to main content

03.07 Bálám, a pénz szerelmese

Dátum: 
2019.03.7
OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 22,1-12; 23,7-26; 2Péter 2,14-16; Júdás 11

A Szentírás elítéli azokat, akik elfordulnak az igazságtól és másokat félrevezetnek. A farizeusokat leleplezte az Úr. A 2Tim és 2Pt óva int azoktól, akik romlottak és ellenállnak az igazságnak, akik, bár ismerik az igazság útját, elhagyják azt, 2Tim 2,17; 3,8; 2Pt 2,21.15.

Ez volt a helyzet Bálámmal. Ő ismerte az igaz Istent (Mezopotámiában élt). Isten a legelején megmondja neki Izráelről, hogy áldott, 4Móz 22,12, mégis, amikor megérkezik Báláktól a második küldöttség, látszólag enged a kérésüknek, hogy átkozza meg Izráelt. Háromszor menekült meg a haláltól, amikor egy angyal kivont karddal szemben állt vele, mégis makacsul ragaszkodott útjához; Péter ezt esztelenségnek nevezi. Mennyire meggondolatlan volt Bálám, hogy ragaszkodott az elmenetelhez! 2Pt 2,16.

Próféciái csodálatosak és igazak, ő mégsem hitte el azokat szívből, de nem is akarta. Ezt mondja: (1) "Mit átkozzam azt, akit Isten nem átkoz?" 23,8. Akkor mi volt utazásának a célja? (2) "Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné?" 23,19; Ironikus magyarázat az egész vállalkozásra, minthogy kezdetben azt mondta neki Isten, hogy ne menjen el, 22,12. (3) Izráel "áldott", 23,20, mégsem törekedett arra, hogy csatlakozzon ehhez a különleges néphez; vö. 23,9.

Izráel "megemészti ellenségeit" 24,8, mégis, nem sokkal ezután úgy találjuk Bálámot, hogy néhány ilyen ellenség között él, 31,8.

"Haljon meg az én lelkem az igazak halálával", 23,10, mégis, (feltehetően, mert Bálák lefizette), ezután is "a gonoszság bérét szerette", 2Pt 2,15, és bizonyára egy gonosz nép, a midiániták közt élt.

Miért? (1) Nem szerette az igazságot, 2Tesz 2,10; (2) A pénzt szerette. Remélte, hogy valami módon megkapja Bálák ezüstjét vagy aranyát, 22,18; feltételezzük, hogy megélhetését prófétálásból biztosította. Simon mágus prófétai, természetfeletti hatalomra törekedett, pénzért, Csel 8,18-20, miközben Bálám pénzt keresett próféta ajándékával. Péter őszinte szavai mutatják az ilyen bűn súlyosságát: "A te pénzed veled együtt vesszen el... te a gonoszság kötelékében leledzel". Pál is összekapcsolja az önszeretetet a pénz és gyönyör szeretetével és a jó gyűlölésével, 2Tim 3,2-4. Péter is azt írja Bálámról, hogy "az gonoszság bérét szerette"; vö. Júd 11; 1Tim 6,10.