Skip to main content

03.08 Bálám tanácsa

Dátum: 
2019.03.8
OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 25,1-6; 31,1-8.15-16; Jelenések 2,14

Bálám tanácsa és tanítása arra a javaslatra és szándékra vonatkozik, amit Báláknak adott, hogy a moábita és midianita nők csábítsanak el izráeli férfiakat, akik túl könnyen hajlottak az erkölcstelenségre és bálványimádásra, 1Kor 10,8. Mire ösztönzött Bálám "tanácsa"?

Nem volt képes eltántorítani Jahveht Izráeltől és megátkozni őket, hogy így elpusztuljanak; ők Istennek elpusztíthatatlan népe; vö. Jer 31,35-38. Ezért most megpróbálta Izráelt elfordítani Istentől, mert ők viszont nem voltak megronthatatlanok. Ahol próféciája meghiúsult, tanácsa sikerrel járt. Később lzráel és Júda szenved majd vereséget az asszíroktól és a babiloniaktól belső bűnük miatt.

Az újszövetségi időkben a Sátán, mint ordító oroszlán, megpróbálja elpusztítani a Gyülekezetet, de kudarcot vall, mert a Gyülekezet elpusztíthatatlan, Csel 8,1-3; 12,1-2; vö. Mt 16,18. De megváltoztatja stratégiáját, és mint világosság angyala próbálja megrontani a Gyülekezetet, és bizonyos sikert ér el. Az 1Pt foglalkozik a szenvedő Gyülekezettel, a 2Pt olyan Gyülekezettel, amelyet a megcsalatás veszélye fenyeget hamis tanítók által, akiknek Bálám a példája; vö. 1Pt 5,8; 2Pt 2,1.15-16. Hasonlóképpen a Jel 2-ben a szmirnai gyülekezet üldöztetést szenved, de csak dicséretet nyer az Úrtól; a következő gyülekezet, a pergamoni azonban romlásnak van kitéve azoktól, akik a Bálám tanítását tartották. "Konstantinus pártfogása megtette azt, amit Diocletianus üldözése nem tudott" (Ironside).

A Sátán megpróbálta, hogy az Úr Jézust már születésekor elpusztítsa; ez meghiúsult. Évekkel később a pusztában megpróbálta megkísérteni; ismét nem sikerült. Így visszatért eredeti stratégiájához - "elpusztítani Jézust", Mt 12,14; 27,20, de a feltámadás megsemmisítette a tervét, és megpecsételte a sorsát. Az Úr Jézus elpusztíthatatlan és megronthatatlan.

A Sátán Bálámhoz hasonló embereket használ fel. A szavaik helyesek, de indítékuk az önérdek. Elvezetik a népet az igazságtól, attól az igazságtól, amelyet már elutasítottak, 2Pt 2,19-22. Akitófel ennek egy másik példája. Így vannak vallási vezetők, akik megtagadják az evangélium alapigazságát, mint például Jézus testben való feltámadását, és a vére által történő megigazulást. Bálám nem fogadta be az igazság szeretetét, nem is hitt benne, és az igazságtalanságban gyönyörködött, 2Tesz 2,10-12.