Skip to main content

03.09 Fineás tisztelte Istent

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 25,1-13; Józsué 22,9-34; Bírák 20

Fineás pap volt, aki mindenekelőtt Isten tiszteletével törődött.

Az Úr buzgó szolgája: Mal 2,5. A 4Móz 25-ben azt olvassuk Izráelről, hogy csatlakozott Baal-Peorhoz és hamis isteneknek áldozott. Egy izráeli főember kirívóan és botrányosan hozott be a táborba egy midianita nőt. Fineás határozottan cselekedett, mindkettőjüket halálra adva. Nem végzetes dolog-e a megalkuvás a hatékony bizonyságtételre? Nincs kétség, hogy hol állt Fineás. Számunkra az alapelv az 1Tim 5,19-20.24-ben látható.

A seregek Urának követe: Bölcs, és az igazság törvénye van szájában, Mal 2,6-7. A Józs 22-ben olvasunk a két és fél törzsről, amelyek a Jordántól keletre telepedtek le, és oltárt építettek. A többi törzs ezt félreértette, és hogy helyrehozza a "gonoszságot", sereget gyűjtött, hogy aztán átkeljen ellenük a Jordánon. Mielőtt megütköztek volna, Fineás közvetítőként lépett fel; meghallgatta mindkét felet, megállapította az igazságot, biztosította, hogy Isten tisztelete ne szenvedjen csorbát, az Ő jogai ne sérüljenek, és így békességgel lecsendesítette a robbanásig feszült helyzetet, 30-31. v.; Péld 18,13.17; Jak 3,17-18.

Az Úr imádója: Bír 20,27-28; Mal 2,2. A Bír 20-ban Izráel történelmének sötét jelenetéről olvasunk: aljas, erkölcstelen gonoszságokat követtek el; Benjámin törzse gonosz tetteket támogatott; egyik oldalon meg nem ítélt gonoszság, a másikon becstelen magatartás; polgárháború. Fineást találjuk a középpontban, helyreállítva először Izráel bánásmódját, az "aljassággal... ami... történt", 12. v. "az én atyámfiának, Benjáminnak fiai" között, 23. v. - így ismerve el, hogy egy testről, egy nemzetről van szó; és egyúttal megadva Istennek a maga igazi helyét. Mi bünáldozatot várnánk; de ő égőáldozatot és békeáldozatot mutatott be, 26. v. Isten követelése teljesült. Az imádat a lényeg - bármilyen viszonyok és körülmények között. Számunkra az alapelv "a Fiú tisztelete", Jn 5,23. Ez, és egyedül ez egyesíti Isten népét.

Ki tud jó döntéseket hozni ilyen helyzetekben? A csak testi gondolkodású emberek? De micsoda pusztulást eredményezne ez? De valakinek cselekednie kell... olyannak, akinek sok adatott, pl. a főpap fiának. Ha hű volt elhívatásához, nem dönthet másként, mint hogy elszántan cselekszik.

"Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek", 1Sám 2,30.
1Tim 5. 19 Presbiter ellen ne fogadj el vádat, csak két vagy három tanú szavára. 20 A vétkeseket mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. 1Tim 5. 24 Némely ember bűnei nyilvánvalók, előtte mennek az ítéletre, másokat pedig követnek.
Jn 5. 23 hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát sem, aki elküldte őt.