Skip to main content

03.13 Otniel és Aksza: szellemi egység

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 15,13-19; Bírák 1,12-21; 3,5-11

Aksza: szellemi buzgóság jellemzi ezt a hívő nőt, mint Káleb igazi lányát, akinek világos hite volt arról, ami az övé. Mezőt akart, mint a derék asszony. Péld 31,6, és vízforrásokat, Józs 5,19, mert milyen föld az, amely víz nélkül van? Káleb neki adta a felső és alsó forrásokat, amelyek a Szent Szellem kitöltetésének előképei (vö. Elizeus kettős mértékével is, 2Kir 2,9), aki által egyedül vagyunk képesek Istennek gyümölcsöt teremni, Ef 5,18; Róm 7,4b; Gal 5,22. Ő az igazi feleség és hozzá illő segítőtárs Otniel számára, ("Isten ereje"). Nemcsak a jelenre néz, hanem a jövőre is; örökségükre és termőképességére; a lényeges dolgokra. Dicséretes módon nem ékszereket, szolgákat stb. kér; vö. Elizeus megfelelő berendezésével a súnemi asszony otthonában, 2Kir 4,10. Itt van egy nő, aki Kánaán áldásai után vágyakozik.

Otniel: szellemi erő és hatalom jellemzi ezt a hívő férfit. Csodálatos kilátás állt előtte; egy igazi, értékes menyasszony, és egy föld, mint örökség; ezek együtt mutatták meg az Isten iránti hitet és az Aksza iránti odaadást. Az ellenség legyőzésével mindkettőt megkapta. Életében később még újra találkozunk vele, aki legyőzi az ellenséget, de ekkor azért, hogy Isten népét megszabadítsa, Bír 3,9-10. Itt Isten Szellemével kapcsolatban jelenik meg, mert a szabadítás minden munkája és Isten iránti eredményessége a Szellem munkáján keresztül valósul meg, Zak 4,6. Ezt képviselte Saul (Pál) is, amikor elindult első missziói útjára, e név által utalva az utolsó időre, Csel 13,9.

Otniel és Aksza egy szépen egymáshoz illő pár. Házasságuk feltűnő különbséget mutat sok más emberével, Bír 3,6. Otniel története, aki az első bíró volt, mutatja az asszony befolyását, amit egy férfire gyakorolhat jó irányba és Isten javára. Az utolsó bírónak, Sámsonnak a története ennek ellenkezőjét tárja elénk.

Otniel Krisztus előképe: ő az első férfi, akiről az van megírva: "Az Úr Szelleme szállt rá". Némelyek úgy értelmezik a nevét, hogy "Isten oroszlánja"; és Júda törzséhez tartozik. Harcolt, hogy menyasszonyt nyerjen. "A szabadító" szó. Bír 3,9 "üdvözítőnek" is fordítható.