Skip to main content

03.16 Debóra és Bárák: tisztességet szerzek neki

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 4,4-9.13-24; 5,12-27.31

Debóra éneke többek között tartalmazza azok nevét, akiknek Isten tisztességet szerez majd, ami Krisztus ítélőszékének az előképe; lásd még a következőket: 2Sám 23; Zsid 11; Róm 16 és 2Tim 4.

Bárák. Hite nem volt erős, nyilvánvalóan tétovázó és aggodalmaskodó volt, még vonakodott is, hogy Izráelt az ellenség ellen vezesse. Debóra segítsége és a hadsereg vezetésében való részvétele vált döntő tényezővé abban, hogy engedelmeskedett az isteni felszólításnak; e nélkül nem volt kész a cselekvésre. Bír 4,8. A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében van 3 párvers a hit férfiairól, mindegyik időrendileg fordítva, az erősebb hitű férfit említi előbb; így olvasunk "Gedeonról, Bárákról", 32. v. Bárák mindazáltal győzelmet aratott, és így "jó bizonyságot nyert", Zsid 11,39.

Jáel Ráhábbal hasonlítható össze. Az Istenhez való hűséget minden más elé helyezte, legyen az az országa, vagy a vendége (a vendéglátás nagyon fontos a keleti szokásjogban). Mint Ehudnál is, tette döntő jelentőségű volt, 3,22; 4,21. Nem lehet félig elbánni a gonosszal. A megalkuvás végzetes. Így ő is dicséretet nyert - áldott a sátorlakó asszonyok között, 5,24.

Izráel törzsei. (I) Néhány törzs távol maradt a csatától - Rúben, Dán és Áser, 5,16-17. Összehasonlíthatjuk ezeket a példázatban szereplő nemes ember szolgájával, aki urához csak a kapott egy gírával tért vissza, Lk 19,20-26. Ezek a törzsek megrovásban részesülnek; vö. 1Kor 3,15.

Más törzsek részt vettek a csatában - Mákir (Manassé), Issakár stb., 5,14-15. Összehasonlíthatjuk azzal, hogy csak "csak Lukács van velem", 2Tim 4,11; és Fébével, aki "sokaknak lett pártfogója", Róm 16,1-3. Itt azok vannak, akikről a "hadijelentés" elismerően szól.

Két törzs, Zebulon és Naftali, viselte a csata hevét és "halálra elszánt lelkű nép" voltak, 18. v. Ugyancsak összehasonlíthatjuk őket Priszcillával és Akvilával, akik "a saját nyakukat tették le" Pál életéért, Róm 16,3-4; Abisaival, aki hősiesen megmentette Dávid életét, 2Sám 21,16-17, valamint magával Dáviddal, aki egyedül szállt szembe Góliáttal, 1Sám 17. Ezeknek a jutalma "igen nagy tisztesség" a megtiszteltetés listájában.