Skip to main content

03.19 Gedeon - bölcsesség és bölcstelenség: szellemi és nem szellemi gondolkodás

Dátum: 
2019.03.19
OLVASNIVALÓ: 
Bírák 8

A csatában a korsókat összetörték úgy, hogy a fény láthatóvá vált. Pál ezt arra használja fel, hogy bemutassa: életünket oda kell szánnunk Istennek, 2Kor 4,6-10.

A külső ellenséggel való elbánással nincs vége a dolognak, mert amint az ellenséget legyőzték, belső problémák merülnek fel. Efraim öntelten szemrehányást tesz Gedeonnak, míg izraelita városok, Penuel és Szukkót megtagadja, hogy élelmet adjon embereinek. Gedeon saját népe képes volt arra, hogy egyrészt akadályt támasszon, másrészt valójában az ellenséget segítse. Az első esetben szelíd választ ad, Péld 15,1; a következőben ítéletet hajt végre. Miért ez a különbség? Efraim szemrehányásai személyesen Gedeont érintették, míg a városok azt tagadták meg, hogy embereinek nyújtsanak segítséget: Gedeon másokért áll ki, nem saját magáért. Szelídséget és szigorúságot alkalmazott a megfelelő helyzetekben. Szellemi gondolkodásmód és bölcsesség szükséges minden ilyen dologban.

Izráel - szinte hihetetlen - nem tanult a leckéből. Az teljesen világos, hogy ez a kicsi sereg nem győzhetett volna a csatában; a nép mégis ezt mondja Gedeonnak: "te szabadítottál meg bennünket"; és ráadásul nem vett tudomást arról, aki győzött a csatában. "Uralkodj felettünk!" 22-23. v. Gedeon ismét bölcs választ ad saját tapasztalatából. "Az Úr uralkodik felettetek"! Ó, bárcsak ez lenne a helyzet egyéni életünkben és Isten gyülekezeteiben!

Sajnos, Gedeon is elbukott a diadal pillanatában, 24-27. v. Mit csinált rosszul? Hogyan lehetett ennyire bölcstelen, ennyire nem szellemi gondolkodású? Sajnos, kért valamit önmagának. Ebből efódot csinált; valamilyen látszólag szellemi jelentőségű dolgot, de nem őszinte szívvel; vö. 2Tim 3,5. Beleesett a vallás csapdájába. Ez valójában "kis dolog"; egy efód pap nélkül semmi, mégis tőrré lett Gedeon és Izráel számára. Nem vezetünk-e be mi is valamilyen Szentírás-ellenes dolgot Isten gyülekezetében? Gedeont megkísértette a szemek kívánsága és az élet kérkedése; később látjuk a (hús)test kívánságát is, 30-31. v. Senki se szűnjön meg vigyázni, engedelmeskedni Istennek minden dologban!

"Aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!"