Skip to main content

03.23 Sámson képessége eszköz Isten dicsőségére

Dátum: 
2019.03.23
OLVASNIVALÓ: 
Bírák 13,24-25

Ez sötét időszak volt Izráel nemzetének történelmében. A filiszteus beszivárgás a tengerpart mentén valóságos invázióvá változott. Isten engedte ezt meg, mert népe bálványimádás bűnébe esett. Kr. e. 1075-ben az Áféknál lezajlott csata Izráel leigázását teljessé tette, 1Sám 4. A frigyládát, az isteni jelenlét szimbólumát elrabolták, és a Silóban lévő szent sátort elpusztították. Azt a fiút, akit azon a napon egy haldokló anya szült, találóan nevezték el Ikábódnak, ami azt jelenti, hogy "a Dicsőség eltávozott". A dolgok alig lehettek volna sötétebbek!

Ez volt az az esztendő, amikor két ember kezdett nyilvános szolgálatot Izráelben. Sámuel szolgálata szellemi jellegű volt - bűnbánatra szólította fel a nemzetet. Ennek a szolgálatnak a gyümölcse húsz évvel később lett láthatóvá a micpai csatában - a helyreállított nép felszabadult a filiszteus uralom alól, 1Sám 7. Sámson szolgálata katonai jellegű volt, hogy emlékeztesse mind a filiszteusokat, mind Izráelt, hogy Isten, még ha népe el is hagyta Őt, még mindig a hatalmas Isten. Amikor őszinte volt a bűnbánat, megadhatta a szabadítást. Bár Sámson már nem élt, hogy megláthassa (éppen a csata előtt halt meg), Isten megszabadította népét Micpánál. A két csata közötti húsz évben Sámsonnak az volt a megbízatása, hogy "kezdje megszabadítani Izráelt", 13,5.

Sámson születése egy addig meddő anyánál isteni hatalom által történt, és azután volt húsz éve az isteni felkészítésre egy istenfélő otthonban, amelyet nazíreusi odaadás jellemzett. Tartózkodott a bortól és a tisztátalanságtól, haját borotva nem érintette, így Isten felhasználhatta őt az isteni célra. Amikor megérett rá az idő, Isten felhasználta ezt az eszközt az Ő dicsőségére. Isten idejében "kezdte az Úrnak Szelleme őt indítani a Dán táborában, Czóra és Estháol között." Istennek vele való jelenléte volt a titka annak, hogy minden képessége Isten érdekében ki is bontakozzon.

Minden hívő ember újjászületése isteni hatalom munkája. Új szövetség valósul meg az Igének való engedelmességben és az Úrnak való átadásban, amely minden hívőt isteni képességgel ruház fel. Ennek a képességnek a megvalósulásában rendelkezésre áll Isten Szellemének hatalma.