Skip to main content

03.27 Boáz, az előkelő ember

Dátum: 
2019.03.27
OLVASNIVALÓ: 
Ruth 2,1-16; 3,1-18

Boázt a következő kifejezéssel mutatja be az Ige: "előkelő derék ember". Ez ugyanaz a kifejezés, amelyet Gedeonra, Bír 6,12, valamint Jeftére használ, Bír 10,1, de ott a következőképpen fordították: "erős férfiú", illetve "nagy hős". Neve szó szerint azt jelenti, hogy "benne erő van", és nem kétséges, hogy Betlehemnek ez a nagy földbirtokosa úgy látható Ruthnak ebben a történetében, mint jellemes, bátor és meggyőződéses ember - egy valóban istenfélő izraelita.

A mezején gyűjtögető asszony. Az a gondosság, előzékenység és megfontoltság, ahogyan Boáz megszokott módon kezeli munkásait, sőt még az alacsony sorsú gyűjtögetőket is, csak mellékesen jön elő a történetben. Ruth ezt "szerencsének" tekintette, 2,3, de Izráel Istene tartotta ellenőrzése alatt a dolgot, ezért ő gyűjtögetve a Boáz mezején lévő lányok közt találta magát. Ez az első találkozás megvilágítja Ruth szerénységét és Boáz nagylelkűségét is. Érdeklődése, munkavezetőinek adott utasításai, valamint Ruthról és Naomiról való gondoskodása gyönyörű olvasmánnyá teszi a történetet, és visszatükrözi azokat az erkölcsi és szellemi értékeket, amelyekkel Boáz rendelkezett.

A lábainál hozzá folyamodó. Három hónappal később, aratás végén, amikor mindenki nyugovóra tért, Ruth feltakarta az alvó Boáz lábát, és odafeküdt arra a helyre. Naomi utasította, hogy folyamodóként járuljon oda, és ebben nincsen semmi szemtelenség vagy erkölcstelenség. Boáz felébredve elismeri az igényt, és kegyelmesen reagál rá, szavát adva Ruthnak; "ne félj! Mindent, amit mondasz, megteszek néked". Naomi Ruthon keresztül azt igényli, hogy Boáz lépjen fel, mint vérrokon, és váltsa meg Elimélek örökségét. Boáz nyilván kellőképpen gazdag, de mivel a dolog azzal jár, hogy Elimélek nevét fenntartsa a Ruthtal történő házasságban, az ügy az ő hajlandóságán múlik. A hat mérő árpa, amelyet Ruth haza visz reggel, Naomi hite számára elegendő jel arra, hogy "nem nyugszik az a férfiú, míg véghez nem viszi a dolgot még ma." A bátorságnak és meggyőződésnek ez a nagy embere elkötelezte magát a megváltásra. Hamarosan elviszi majd a mezei szedegetőt és a lábainál hozzá folyamodót, aki a menyasszony lesz az ő oldalán.

Az előkép teljes! Helyreállítás (Naomi jelenti a helyreállított Izráelt). Nyugalom (Ruth ábrázolja ki a megszerzett menyasszonyt, a Gyülekezetét). Megváltás (Boáz Krisztusnak, a Megváltónak az előképe) - mindez a drága igazság itt látható képletesen.