Skip to main content

03.28 Boáz, a megváltó vérrokon

OLVASNIVALÓ: 
Ruth 4,1-22

Naomi férje megterhelte, vagy haszonbérbe adta családi földtulajdonát az éhínség napjaiban, amikor Moáb földjére elment. Naominak, miután szegényen visszatért, nem voltak anyagi erőforrásai, hogy visszavásárolja néhai férje birtokát, így mások irgalmára szorult. Özvegyi sorba jutott menyének gyűjtögetnie kellett a learatott mezőkön. Hogy férje örökségét visszanyerje, az meghaladta Naomi lehetőségeit. Volt egy közeli vérrokona, aki cselekedhetett volna, hogy visszaváltsa az örökséget, de nem nagyon érdekelte a dolog. A kegyelmes Úr azonban, aki az özvegyek gondviselője, gondoskodott egy másik vérrokonról, egy olyan férfiról, akinek szellemi jelleme és hite volt, hogy odaálljon a résre. Nemcsak rendelkezik az erőforrásokkal az örökségmegváltáshoz, hanem Ruthba is beleszeretett. Ruth, Boázzal összeházasodva olyan anyává válik majd, aki fenntartja a nevet Izráelben. Milyen csodálatos kegyelem ez a moábita idegennek, és mindenkinek Boázon keresztül!

Ebben a kis könyvben Boázzal az aratás mezején ismerkedünk meg (2. fej.), ahogyan Ruthról gondoskodik; aztán a szérűn látjuk (3. fej.), amikor ígéretet tesz Ruthnak. Most a város kapujában látjuk a vének jelenlétében, amikor megvásárolja az örökséget, és vele együtt Ruth a menyasszonya lesz. Mihelyt Boáz kifizette az árat, megtartva az izráeli földtörvényt, 3Móz 25,25, megvásárolt Naomitól mindent, ami Eliméleké volt. Ez biztosította Naomi jövőjét. Mintegy Elimélek "testvéreként" 3. v., ezután már törvény szerint cselekedhetett, hogy összeházasodjon a megözvegyült Ruthtal és felemeljen egy családot, hogy folytatása legyen Elimélek nevének az országban. Ezt Boáz nyilván a Ruth iránti szerelméből tette. A Naomi karjaiban lévő gyermek a szeretet válasza a hitre és reményre.

Boázban Krisztus ragyogó előképét látjuk, ahogyan Megváltóként cselekszik. Ott lépett fel, ahol egy közelebbi rokon csődöt mondott. Az egyetlen számításba jöhető más vérrokon egy másik férfi lenne; "Senki sem válthatja meg atyjafiát", Zsolt 49,7. Miután az emberi faj csődöt mondott, Krisztus lépett fel, hogy megfizesse az árat. A megváltás által Izráel visszanyerte, amit elveszített (ennek Naomi az előképe), és Krisztus megszerezte a Gyülekezetet, hogy menyasszonya legyen (amelynek Ruth az előképe). Micsoda tökéletes lefestése ez az ezeréves, vagy akár az örök, felhőtlen boldogságnak!