Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Ruth 1,1-22; 4,13-17

Két idegen asszony közeledik Betlehem faluja felé. Az egyik izraelita, a másik egy riadt moábita. Suttogás hallatszik: "ő az? Lehetséges? Igen ő az! Naomi!" Aligha nevezhető lelkes köszöntésnek tíz esztendő után. A fiatalabb lányról tudomást sem vesznek. Az idősebb asszony könnyek között kéri, hogy változtassák meg a nevét: "Ne hívjatok Naominak ("kellemes"), hívjatok Márának ("keserű")"; "a Mindenható nagyon keserűen bánt velem"!

Keserűsége természetes reakció. Miután férjével, Elimélekkel tíz évvel ezelőtt Moáb földjére ment a júdeai éhínség miatt, megismerte a mélységes bánatot. Férje meghalt abban az idegen országban. Két fia moábita nőt vett feleségül, azután szintén meghaltak. Moáb országában, amely a Szentírásban mindig a (hús)testi vágyat jelképezi, megtanulta, hogy Isten népének és országának elhagyása, bármilyenek is a körülmények és bármilyen elfogadhatóak az indokok, isteni fenyítést von maga után. Ezt vetette Elimélekkel, most maga aratja a következményeket. Mégis ezáltal a súlyos megtapasztalás által a megtért Naomi Istent másképp ismerte meg; Istenre most úgy hivatkozik, hogy "Mindenható", és ez olyan cím, amelyet Ábrahám, 1Móz 17,1, Izsák, 1Móz 28,3 és József, 1Móz 49,3 használt Istenre, amikor az Ő megismerésére eljutott. Milyen gyakran kell hívő embereknek keserű éveket tűrniük isteni büntetés alatt, mielőtt megtennék azt, amit Naomi tett, és elismernék, hogy Isten a helyreállításuk érdekében foglalkozik velük. Naomi visszajött, és szomorúság vette körül.

De a kapott áldások megmutatják Isten kegyelmét, hogy Isten megbocsátott neki és helyreállította. A záró kép, amely Naomit mutatja a gyermek Obeddel, Ruth és Boáz fiával a karjaiban, a falusi asszonyokat arra indítja, hogy felkiáltsanak: "áldott az Úr". Micsoda áldás is ez valóban! Naominak egy idegen országban tett bizonyságtétele ezt a gyümölcsöt termette egy moábita nőben, hogy megtérjen Istenhez; szentírási ismerete előkészítette az utat Ruth számára, hogy a nemzethez csatlakozzon; bölcsessége, ahogyan utasítja Ruthot, hogy hogyan viselkedjen a mezőn (2. fej.), a szérűn (3. fej) és a kapuban (4. fej), előkészítette az utat Boáz számára is, hogy vérrokon-megváltóként cselekedjen - hogy megvásárolja az örökséget, amely egyébként elveszett volna. Naomi az isteni kegyelem által a keserűségből eljut az áldásig.