Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Ruth 1,6-22

Ez a könyv, amely egy fiatal moábita asszony nevét viseli, elmond egy történetet, amely történt "azokban a napokban, amikor a bírák bíráskodtak", 1,1, és bemutatja, hogy az elterjedt erkölcstelenség és bálványimádás dacára léteztek még családok, ahol az Urat imádták, és ahol a szeretet és az Istenhez való hűség még mindig látható volt. Elmondja azt is, hogy a sok tévelygés ellenére Isten még mindig gondot viselt róluk, és népe megáldásán fáradozott.

Ruthnak az anyósának útközben elmondott ünnepélyes kijelentése személyes válságot jelez, enélkül neve ismeretlen maradt volna. Amíg Orpa visszatér otthonába, Ruth a valaha feljegyzett legmegindítóbb kijelentéseket teszi, és szónoklattan tanárok is képtelenek lennének javítani az ő egyszerű fenségességén: "ahova te mégy, odamegyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is." Ruth szívét megnyerte Naomi életvitele és jelleme az összetört szív és a szenvedés körülményei között, és most Naomi Istenéhez tér, Izráel Istenéhez. A bálványimádással felhagyott; Kemost, népének kegyetlen istenét elhagyta; már Jahve az Istene.

Hogy ez a vallomás mibe kerül Ruthnak a családi kapcsolatok és természetes barátságok területén, azt lehetetlen felmérni. Ezek az emberi tényezők Orpára ránehezedtek, és ő már úton van vissza Moábba. Számára ugyanis az ár túl magas volt! A síró Ruth félhet attól, hogy mit hoz a jövő, de már döntött. Boáz foglalja össze az ő megtérését ezekkel a szavakkal: "legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izráelnek Istenétől, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél." 2,12. Döntése visszavonhatatlan volt. Ruth előképe egy későbbi hívőnek, aki így énekelhet:

Terád támaszkodik szívem, örök Isten,
El nem múló döntést hozott Krisztus értem.

Isten megjutalmazta Ruth hitét. Egy idegen, egy özvegyasszony, hontalan és szegény, és mégis Isten annyira fennhatósága alatt tartja, hogy elegendő élelmet talál az aratás mezején történő gyűjtögetéskor. Találkozik Boázzal, a vérrokon-megváltóval, és cselekedete és szerelme által örökössé válik, és anyja lesz egy fiúnak, ami helyet ad neki a Messiás egyenes ági leszármazási vonalában, Mt 1,5. Milyen páratlan kegyelem ez!