Skip to main content
Dátum: 
2019.04.1
OLVASNIVALÓ: 
Krónika 4,9-10

Jó oka volt annak, hogy egy júdai anya a fiának olyan komor nevet adjon, mint Jábes, amelynek jelentése "bánatos" vagy "szomorkodó". Világos, hogy az ok nem személyes, hanem szellemi jellegű volt, és lehetőséget adott egy anyának, hogy fiának a szívébe szellemi igazságokat plántáljon. Az igazság, amit még gyermekkorában megtanult, a későbbi években olyan tettekre ösztönözte, amely megkülönböztette őt testvéreitől (lásd a "tiszteletreméltóbb" kifejezést, 4,9; vö. 11,21). Ezek miatt került bele a neve ebbe a könyvbe.

Júda törzse gazdag örökséggel bírt; ez az első törzs, amely birtokba vette örökségét, Józs 15, övék volt az elsőszülöttségi hatalmi jog a vezetésre, 1Kir 5,2, és mivel Júda igazi neve azt jelenti, hogy "magasztalás", nekik boldog törzsnek kellett lenniük. A bírák idejében azonban gyengeség jellemezte őket: "Volt pedig az Úr Júdával, és kiűzte a hegység lakóit; de a völgy lakóit nem lehetett kiűzni, mert vasszekereik voltak", Bír 1,19. Júda, miután elvesztette a buja zöld völgyeket, a hegyekbe kényszerült. A hatalom megszűnt, az élelem szűkös volt, és a magasztalás hiányzott - és ekkor született egy kisfiú! A szomorú anya olyan nevet ad neki, amely az állapotokat tükrözi.

Jábes is panaszkodhatott volna a vasszekerek miatt, vagy elmagyarázhatta volna, hogy nem ő az oka a nyomorúságnak. De inkább tett valami pozitív dolgot, ami megkülönböztette testvéreitől. A krónikás elmondja, hogy "segítségül hívta Izráel Istenét". Az igeidő azt mutatja, hogy ez nem egyszeri alkalom volt, hanem szokás. Megtanulta, kétségtelenül a Jákobról szóló feljegyzésből, 1Móz 32,26-30, hogy az áldáshoz az Úrba kell kapaszkodni. Három kérésben foglalja össze kívánságát:

- "Ha az én határomat megszélesítenéd" - azt akarta, hogy határait visszatolhassa úgy, hogy több élelmet biztosíthasson népe számára.

- "A te kezed énvelem lenne" - ha visszaállította a régi védőfalakat (határokat), az ellenség fel fog vonulni ellene; hatalomra volt szüksége.

- "Engem minden veszedelemtől megoltalmaznál" - ez azoknak a napoknak a veszedelme volt - a bálványimádás a nemzetben. Szüksége volt védelemre.

Az imádkozás nemcsak a dolgokat változtatja meg, megváltoztatja az embereket is. Isten megadta neki kérését. Isten nem minden szentre bízhat rá meghallgatott imádságokat.