Skip to main content

04.12 Saul ígéretes indulása

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 9,3-21; 10,20-27; 11,1.11-15

Ahogyan Saul elindult a királysághoz vezető úton, látni lehetett biztató jeleket a magatartásában és a jellemében, amelyek reményteliek voltak a jövőre nézve. Például, amikor találkozunk vele, apjának Kisnek elveszett szamarait keresve, 1Sám 9,3, kitartó volt a keresésben, és tekintélyes távolságot bejárt három nap alatt, 1Sám 9,4-5. Ezzel kapcsolatos gondjában Sámuelhez fordult segítségért ("Isten emberéhez... egy tiszteletre méltó emberhez"), így indirekt módon Isten segítségét és vezetését kereste kijelölt szolgáján keresztül, 1Sám 9,6. Aztán alázatos gondolkodásmódja lett nagyon nyilvánvaló, amikor elmondták neki jövőbeli királyságra emelését, és szerénysége a királlyá való kikiáltásakor, 1Sám 10,20-23. Olyan alázatos volt, hogy amikor már ki volt jelölve Izráel királyának, semmit sem mondott el nagybátyjának "a királyság dolgáról", 1Sám 10,16. Önuralma is nyilvánvaló, amikor kitért az elől, hogy reagáljon bizonyos "elvetemült emberek" sértésére és megbántására, 1Sám 10,27. Az ammonitákkal vívott egyik korai csatában Saul megmutatta tagadhatatlan bátorságát, ahogyan a népet győzelemre vezette Jábes-Gileádnál, 1Sám 11,11. Kezdetben Sámuelt kereste vezetésért, és engedelmeskedett utasításainak szó szerint, a függőség szellemében, 1Sám 10,1-9.

Micsoda biztató jeleket látunk itt a jövőre vonatkozóan: egy férfit, aki állhatatos, Istenhez fordul vezetésért, alázatos gondolkodású, szerény és félrevonuló, van önuralma, bátor, kész a függőségre, engedelmes. Az erényeknek ilyen listája úgy mutatja be a férfit, mint kivételesen rátermett valakit, aki nagy dolgok ígéretét hordozza, mint Izráel eljövendő királya. Sajnos, Saul előnyös színben tűnt fel, hogy aztán csalódást okozzon, mert jelleme törékeny volt. Az ezt követő események feltárják majd, hogy a nép által választott király lényegében (hús)testies ember, és a (hús)test mindig előnyös színben tűnik fel, hogy becsapjon.

Így van velünk is, mert a (hús)test kezdetben sokat ígérhet, de idővel meg fog mutatkozni a maga igazi valóságában. Bármilyen nyilvánvalóak is az erényei, utasítsuk vissza - "ne legyen bizalmunk a "(hús)testben.