Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 28,1-20; 31,1-13

Saul uralkodásának utolsó szakaszaiban vezetésének módszere vészesen leromlott addig a pontig, ahol pusztulása már elkerülhetetlennek tűnt. Isten Szelleme régóta elhagyta, és az Istennel való éltető közösség hiánya miatt, amin keresztül megkaphatta volna a vezetést és támogatást, végső kétségbeesésében arra törekedett, hogy régi vezetőjével, a halott Sámuellel létesítsen kapcsolatot. Ez a kísérlet egy spiritiszta médium segítségével történt, noha az ilyen gyakorlatot Isten megtiltotta, 3Móz 19,31; 20,27; 5Móz 18,9-14. Sámuel végső megjelenése, amely Isten akaratából és nem a gonosz nő mágikus megjelenítése folytán történt, megsemmisítő híreket hozott a nyomorult királynak; holnap ő és fiai meghalnak, és Izráel seregét legyőzik a filiszteusok, 1Sám 28,16-19.

Az íjászok céltáblájává vált a megsebesült uralkodó - ellentétben Józseffel, 1Móz 49,22-26, aki ellenállhatatlan volt - látta hogy a csata lefolyása Izráel vereségével végződik, ezért megfutamodtak a filiszteus ellenség elől. Az általános vérontás és zűrzavar közepette Saul megtudta, hogy három fiát megölték. Sámuel végzetes jövendölése a szeme előtt beteljesedőben volt, ezért a prófécia szavainak megfelelően saját halála is a küszöbön állt. A gondolatoknak és elképzeléseknek micsoda tömege áraszthatta el elméjét - a félelemnek micsoda sötétsége! Az a gondolat, hogy a körülmetéletlen filiszteusok kezétől haljon meg, lesújtotta, és az a szándéka, hogy harcoljon, ameddig csak él, meghiúsult. így egy gyáva tettel saját életét oltotta ki - ez a végső cselekedete az önfejű ostobaságnak: "így halt meg Saul...", 1Sám 31,6; Csel 13,22.

Az, hogy az idegen amálekita Saul halálának egy meghamisított változatát adta elő Dávidnak, határozottan emlékeztet Saulnak arra a fő bűnére, amely bukásához vezetett, 1Sám 1,15; 28,18; 2Sám 1,1-16. Miután Saul meghalt, a Dávid által elmondott ragyogó tiszteletadásban nagy része van annak a ténynek, hogy Saul egy volt a halálban Jonatánnal, 2Sám 1,23. Az is kitűnik, hogy Dávid értékelése bizonyságot tesz saját szellemi nemességéről a Saulhoz hasonló férfi felmagasztalásában, akinek a kezétől ő maga annyit szenvedett, 2Sám 1,17-27.