Skip to main content

04.18 Dávid, az Isten szíve szerinti férfi

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 16,10-12.17-21; 17,20.28-29.32-37

Isten úgy írta le Dávidot, mint "szívem szerint való férfiút,... ki minden akaratomat véghez viszi", Csel 13,22. A mai olvasnivalónk ennek a férfiúnak kedves jellemvonásait szemlélteti.

Pásztor szíve. Az első dolog, amit elmondanak róla, hogy "ő... a juhokat őrzi", 16,11. Saul mondja: "fiadat, Dávidot, ki a juhok mellett van." 16,19. Ő általában a nyájat őrizte, de amikor távol volt "a nyájat egy pásztorra" bízta, 17,20. Mindegyikről gondoskodott. Ezt mondta Saulnak:"... ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül: elmentem utána és levágtam, és kiszabadítottam szájából", 17,34-35. Sohasem felejtette el, hogy a nyáj az apjáé: "Pásztor volt a te szolgád, atyjának juhai mellett", 17,34. Emlékeztet bennünket a jó Pásztorra, aki ezt mondta: "életemet adom a juhokért... én ismerem őket... soha örökké el nem vesznek... az én Atyám, aki azokat adta nékem", Jn 10.

Nemes megjelenése. "Ő pedig piros volt, szép szemű és kedves tekintetű." 16,12. A külső megjelenés szívének belső állapotát tükrözte. A Szentírás Krisztust ábrázolja úgy, mint aki "fejér és piros... termete, mint a Libánus; tetszetős mint a cédrusfa", Én 5,10.15; "Szebb vagy az ember fiainál", Zsolt 45,2.

Kedves éneklése. "...tud (ügyesen) hárfázni, 16,18."... Izráel dalainak kedvence, 2Sám 23,1. Dávid írta a következőt: "...Új éneket éneklek néked; tízhúrú hangszerrel zengedezlek téged;" Zsolt 144,9. Le tudta csendesíteni a legzaklatottabb szívet is, 16,23. Az Úr is énekelt tanítványaival, mielőtt meghalt, és még mindig Ő vezeti a dicsőítést, "...az anyaszentegyháznak közepette dicséretet mondok néked", Zsid 2,12 (ez idézet Dávid énekéből, Zsolt 22.).

Hatalmas ereje. "... erős vitéz és hadakozó férfiú", 16,18. Eliáb azzal vádolta meg, hogy azért jött le, hogy "lássa a csatát", 17,28, pedig azért jött le, hogy "megküzdjön a filiszteussal", 17,32. Az Úr a mennyből azért jött le, hogy megvívja a harcot az ellenség területén, a Golgotán, és hatalmasan győzött!

Bölcs beszéde. "...okos beszédű" (Magyar Bibliatanács ford. 1991.) Minden szó, amit kimondott, olyan emberről tett bizonyságot, aki közösségben van Istennel. Az Úr Jézusról ezt mondták: "Honnét van ebben ez a bölcsesség és ez a csodatevő erő?" Mt 13,54.