Skip to main content

04.27 Dávid szíve örvendezett, amikor visszatért

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 19,15-39

"Hazatért azért a király", 1. v. Annak az embernek, aki könnyek közt hagyta el Jeruzsálemet, a felkent királynak végül is joga volt ahhoz a helyhez, ahonnan kiűzték. Az Úr Jézus "utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője!" Ézs 53,3, de vissza fog térni diadalmasan!

Amikor Dávid visszatért, találkozott három emberrel, akiknek magatartása odafigyelésre ösztönöz bennünket.

Sémei, 19-23. v. Ő átkozta Dávidot, amikor elhagyta Jeruzsálemet, de ő volt az első, aki sietett, hogy találkozzon Dáviddal, amikor visszatért, lábához borult és megvallotta bűnét. Családi kötelékek fűzhették Józsefhez és Benjáminhoz, 16.20. v., de képmutató volt, aki embereket használt fel a saját céljaira. Salamon korlátozta őt a mozgásban, amit készségesen elfogadott, ezt mondva: "amiképpen szólott az én uram, a király, akképpen cselekszik a te szolgád", 1Kir 2,38. Hamarosan megszegte ígéretét, és Salamon halálra ítélte. Ha az Úr ma visszatérne, nem találna-e képmutatást bennünk?

Méfibóset, 24-30. v. Ő nem volt otthon ebben a világban, amíg a király vissza nem tért, 24. v., és aki felismerte, hogy mindent Dávidnak köszönhetett, 28. v. Ciba csalása megakadályozta, hogy elhagyja Jeruzsálemet Dáviddal, aki megpróbálta hűségét, amikor ezt mondta: "te és Ciba osztozzatok meg a jószágon." Ez a birtok egyszer már teljesen az övé volt, és most arra kérik, hogy osztozzon egy csalóval! Válasza bebizonyította odaadását. Ami őt érdekelte, az nem a birtok volt, hanem a király biztonságos hazatérése. Ha az Úr ma visszatérne, úgy találna-e bennünket, hogy az Ő látására vágyunk, hogy nem vagyunk otthon a világban, felismerve, hogy mindent neki köszönhetünk?

Barzillai, 31-39. v. Ez az ember hűséges volt Dávidhoz sok éven keresztül, és felkészült arra, hogy javait neki adja, 32. v. Volt szeme a fiatalabb emberek szellemi képességének meglátására, és azt javasolta Dávidnak, hogy Kimhámot vegye maga mellé, 37. v. Ha az Úr ma visszatérne, hűségesnek találna-e bennünket Őhozzá? Sajnos, Barzillai nem jól reagált Dávid ajánlatára, hogy "jöjj velem", 33. v. "Visszatért az ő helyére", 39. v. Mi is nagyon könnyen cselekszünk hasonlóképpen!