Skip to main content

05.04 Nátán próféta

Dátum: 
2019.05.4
OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 7,1-13; 12,1-13; 1Királyok 1-40

Nátán az Úr prófétája volt Dávid és Salamon uralkodása alatt. Hűségesen tolmácsolta Isten üzenetét még akkor is, ha az a király megfeddését jelentette. Dávid szerette volna felépíteni Isten házát, de ez a kiváltság a fiának adatott meg, 2Sám 7,12-13. Az a felelősség Nátánra hárult, hogy erről Dávidot tájékoztassa. Dávid úgy fogadta az üzenetet, mint amely az Úrtól származik, és félretette saját ambícióit. Isten megáldotta azzal, hogy biztosította Dávid leszármazási vonalának folytonosságát, és megengedte neki, hogy beszerezze az anyagokat a templomhoz. Nátán állt szembe Dáviddal Betsabéval elkövetett házasságtörése és Úriás megöletése után is. A megjelenése tapintatos volt, de a feddése megalkuvást nem ismerő: "Te vagy az az ember!" Dávid bűnbánatot tartott, és Isten megáldotta egy fiúval, aki benne van abban a földi leszármazási vonalban, amelyből a Messiás jött.

Az, ahogyan ezeket az eseményeket kezelte, jelzi, hogy Nátán bizonyos volt az Úr gondolatai felől, valamint, hogy törődött a király dolgaival és szerette őt. Amikor az Úr felszólította Pétert a Jn 21-ben, először is iránta való meg nem szűnő szeretetét mutatta be. Csak miután kegyelmesen biztosította a meleg, tápláló és édes közösséget, szólította fel Pétert a következő szavakkal: "Jobban szeretsz-e engem ezeknél?" 15. v. Ez az alapelv érvényes még napjainkban is; a hatásos felelősségre vonás és helyreigazítás csak a kimutatott szeretet alapján történhet.

Nátán ugyanilyen hűséges volt a boldogabb napokban is; ő volt megbízva Dávid fiának elnevezésével, 2Sám 12,24-25, szerepe volt abban, hogy Salamont a nép tetszéssel fogadta, és része volt Salamonnak, mint királynak a beiktatásában, 1Kir 1.

Nincs nyoma, hogy a Nátán által írt két könyv, 1Krón 29,29; 2Krón 9,29, fennmaradt volna számunkra. Az emberi kíváncsiság szívesen olvasná Nátán kommentárjait Dáviddal való összeütközésével és Salamon szolgálatával kapcsolatban. Isten Igéje, a Biblia, Isten irgalmának és jóságának, valamint igazságának kifejezése, és ez a döntő tényező abban, hogy mi került bele vagy maradt ki belőle, nem pedig az, hogy mi elégíti ki az emberi kíváncsiságot. Isten viszont Dávidról ezt mondta: "Találtam szívem szerint való férfiút...a Jesse fiát, ki minden akaratomat véghez viszi." Csel 13,22; és ez a jóság cselekedete, amely megóv bennünket attól, hogy további magyarázatokat fűzzünk Dávid életének ehhez a mély pontjához.