Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 22,20-23; 23,6; 2Sámuel 15,24-29; 1Királyok 2,26-27

Ebjátár pap volt Áron és Éli leszármazási vonalában. Ő volt az egyetlen fia Ahiméleknek, aki elmenekült a nóbi mészárlásból. Követte apját, mint főpap, Dávidhoz menekült, és hűséges követője lett Dávidnak. Ebjátár bizonyos értelemben karizmatikus férfi volt. Az Úr megállapítása a Mk 2,25-26-ban neki tulajdonítja, hogy a szent kenyereket odaadta Dávidnak. Lehetséges, hogy Ahimélek főpapsága idején a papok vezetője Ebjátár volt?

A Szentírás sokat beszél Ebjátár Dáviddal való kapcsolatáról. Hűséges volt hozzá száműzetése alatt, és megkérdezte számára az Urat, 1Sám 23,9-12; 30,7 stb. Kitartott mellette, amikor Dávid Hebronban uralkodott, és jelen volt, amikor a ládát Jeruzsálembe vitték, 1Krón 15,11-12. Ebjátár Dávidot támogatta Absolon lázadásának idején, és később Salamon mondta neki a következőket: "az én atyámnak minden nyomorúságaiban részes voltál", 1Kir 2,26.

Az Ebjátár életéről szóló feljegyzés eddig a Dávid ügyének való odaszentelésről beszél. Dávid számíthatott támogatására és vezetésére, és tette is. Ebjátár, mint ilyen, dicséretes példa számunkra napjainkban is.

Ebjátár utolsó éveit beárnyékolta, hogy támogatta Adónia trónkövetelését. Figyelemre méltó, hogy ez az ember, aki olyan közel állt Dávidhoz, és aki gyakran megkérdezte az Urat az ő számára, szembe tudott kerülni Dávid kifejezett kívánságával, hogy Salamon kövesse a trónon, 1Kir 1,13.

Pál emlékeztette a korinthusi hívőket, 1Kor 4,7, hogy amink van, azt mind kegyelem által kaptuk, és ezért nincs alapunk a dicsekvésre. Ezenkívül a múlt áldásaira nem lehet építeni úgy, hogy könnyű megoldásokat biztosítson a jelen nehézségeire. Úgy tűnik, ez volt az a csapda, amelybe Ebjátár beleesett. Vajon úgy gondolta, hogy a Dávid melletti sikeres szolgálat képessé tette őt, hogy az új királyt befolyásolja? Magasabb pozíciót kívánt magának? Kényelmesebb lett volna számára az élet, ha Adónia lett volna a király? Bármi volt is az indíték, Ebjátár szembekerült Isten akaratával, és ha Salamon nem jóindulatú iránta, hibás döntése miatt halál várt volna reá.