Skip to main content
Dátum: 
2019.05.8
OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 11. és 12.

Betsabé a hettita Eliám lánya, és Úriásnak a felesége rendkívül szép nő volt, és házasságtörő kapcsolatba került Dáviddal. Dávid akkoriban lehetőségeinek csúcspontján volt mint Izráel királya (2Sám 10), és úgy tűnik, öntelten azt gondolta, hogy semmit sem kell megtagadnia önmagától. A bűn rendkívüli szomorúságot hozott Betsabéra; férjét megölték, és a házasságtörő közösségből származott gyermek meghalt. A Nátán által megjövendölt gyalázat és családi viszály nyomorúságot jelentett Dávid és Betsabé számára, és visszafordíthatatlan következményekkel járt a nemzetre és Dávid családjára.

A bűnbánat mindenekelőtt egyéni dolog, de Dávid bűnbánata, ahogyan az 51. zsoltárban le van írva, úgy tűnik, párhuzamban áll Betsabééval. A közös bűn közös bűnbánatot követelt meg, és közös bűnbocsánatot eredményezett. Isten együtt áldotta meg őket abban, hogy megmenekültek a haláltól, és később adott nekik egy fiút, Salamont, aki Dávidot követte a trónon. Salamon benne van a leszármazási vonalban, amelyből a Messiás eljött, bár Betsabé megjelölése az maradt, hogy, "az Úriás felesége", Mt 1,6.

Amikor Dávid ereje már csökkent, további családi intrika támadt, amelyben Betsabé is benne volt. Salamonnak kellett követnie Dávidot a trónon, 1Krón 22,9-10, de Dávid követői közül sokan ellenezték ezt. Nátán próféta segítségével Betsabé félelmet nem ismerve szembenézett férjével és az udvari emberekkel, akik körülvették, hogy keresztezze Adóniának a trón elfoglalására szőtt terveit, 1Kir 1,18-21. Betsabé később támogatta Adónia kérését, hogy házasságot köthessen Abisággal. Ez további viszályt okozott, és Salamon úgy látta, hogy ez újabb kísérlet arra, hogy a trónt elragadja tőle, ezért Adóniát halálra adta.

Isten kegyelmének fénysugarai ragyognak a Betsabé életéről szóló feljegyzésen. Ahogyan ő volt a legnagyobb baj oka, valószínűleg ő volt Dávid legbefolyásosabb felesége is. A zsidó hagyomány azt állítja, hogy Betsabé a Péld 31,10-31 "derék asszonya". Ha így van, későbbi életében derék, igen tiszteletreméltó hölgy lett, akinek élete igazi megbánást tükrözött, valamint azt az őszinte vágyat, hogy méltó követője legyen Istennek, aki megbocsátott neki.