Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 13

Amnon volt Dávid legidősebb fia, 1Krón 3,1. Édesanyja a jezréeli Ahinoam volt, és akkor született, amikor Dávid Hebronban uralkodott. Amnon beleszeretett Támárba, a féltestvérébe, és unokatestvére, Jónádáb arra bíztatta, hogy csábítsa el. Amnon, miután vérfertőzést követett el Támárral, elkergette őt a házából. Támár mélységesen elkeseredett, és Absolonhoz menekült segítségért, aki vér szerinti bátyja volt. Az eset miatt Absolon nagyon meggyűlölte Amnont, és ez bosszúállásra ösztönözte, mert Dávid, noha nagyon megharagudott, semmit sem tett, hogy Amnont megbüntesse. Dávidnak iránta, mint legidősebb fia iránti elnéző magatartása magyarázhatja elsősorban, hogy miért merte Amnon a bűnt elkövetni, hiszen tudnia kellett, hogy az nem maradhat titokban.

Absolon két évet várt, hogy megbosszulja a húgán elkövetett nemi erőszakot. Aztán meghívta Amnont és a többi királyi herceget a juhnyírás idején szokásos ünnepségre. Absolon szolgái engedelmeskedtek utasításainak, és az ünnepség közben megölték Amnont. A többi herceg elmenekült a helyszínről, hogy elkerülje a bűntényben való részesség vádját. Absolon arra kényszerült, hogy meneküljön az országból.

Dávid erkölcsileg meggyengült a nép, valamint családja szemében a Betsabéval való bűn miatt. Nátán figyelmeztette az elkerülhetetlen következményekre, amelyeket az jelent majd önmagára és családjára. A szavak súlyosak voltak: “...mivel megutáltál engem, és a Hitteus Uriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen. Ezt mondja az Úr: Íme én éppen a saját házadból bocsátok reád csapásokat, 2Sám 12,10-11. Ez a prófécia részben teljesedett be Amnon bűnével. Amnont bátoríthatta apjának hiányos erkölcsi példája is.

Az előttünk lévő tanulság a jó példa fontossága. Meg kell tanulnunk a szentírási előírásokat, de legyünk tudatában annak is, hogy az előírást a gyakorlatban meg is kell valósítani. A gyakorlati kivitel a döntő próbája annak, hogy elfogadtuk-e a szabályt. A csak elméleti igazságnak minden gondolata idegen a Szentírástól. A jó példa csak az igaz szabály gyakorlati megvalósulásából jöhet. Az Úr Jézus mondta: “Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket", Jn 8,31-32.