Skip to main content
Dátum: 
2019.05.10
OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 3,1-5; 13,23-39; 14,25-26

Absolon Dávid harmadik fia volt Maaka nevű feleségétől, aki az egyik szír királynak (a gesurí Talmainak) volt a lánya. Absolon élete intrikával, konfliktussal, bosszúállással volt tele, valamint azzal a vággyal, hogy apja trónját átvehesse. Ez azt a zűrzavart tükrözte vissza, amely Dávid családját jellemezte uralkodásának második felében. A zűrzavar forrása Dávid házasságtörő kapcsolata volt Betsabéval, továbbá sok házassága.

A Szentírás a poligámia sok esetét jegyzi fel, és ez világos eltávolodást jelent Istennek a házassággal kapcsolatos eredeti elképzelésétől, 1Móz 2,23-24. A házasságtörés a hetedik parancsolat áthágása, 2Móz 20,14. Noha a bűnök megbocsáthatók, sajnos a bűnök következményeit nem lehet kitörölni, és gyakran térnek vissza megzavarni a kapcsolatokat és meghiúsítani a későbbi tevékenységeket. Absolon élete ennek a bemutatása.

A házassági kapcsolatok mindig a bizonyságtétel fontos részének bizonyultak a hívők számára minden üdvtörténeti korszakban. A mintát az ősszüleinknek adta Isten az Édenben, 1Móz 2, később Jahve és Izráel közti viszony bemutatásaként fordul elő, Hós 2 és 3, csúcspontját pedig a Jel 19-ben találjuk, amikor a Gyülekezet mint Krisztus menyasszonya áll előttünk.

Napjainkban a közvetlen figyelmeztetés a gyermekekkel kapcsolatos, hogy "neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint", Ef 6,4. Pál, Timóteusnak írva a következőképpen bátorította:" a benned levő, képmutatás nélkül való hit... lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában, 2Tim 1,5. Ezek a példák egészséges családi környezetet sugallnak. A modern társadalom megengedheti a kapcsolatok egész sorát, de a hívők számára a stabil házassági közösség az egyetlen minta, 1Kor 7,2. A család mintaként szolgál a helyi gyülekezet számára is, és amikor az 1Tim 3. a felvigyázók felelősségét tárgyalja, azt mondja, 4. v., hogy a saját családjukban tanúsított magatartásuk készíti fel és teszi képessé őket arra, hogy felelősséget vállaljanak a helyi gyülekezetben. A közösség a helyi gyülekezetben családszerű.

A közösségnek ezt a szempontját gyönyörűen mutatja be a Filemonhoz írt levél Onézimusz kiemelt helyzetével. Úgy ment el mint hitvány, szökött rabszolga, de visszatértekor úgy fogadták mint "szeretett testvért", 15-16. v.

1Kor 7. 2 De a paráznaság miatt minden férfinak saját felesége legyen, és minden asszonynak saját férje.
1Tim 3. 4 aki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességre és mindenben tisztességre neveli.