Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 15,12.31-34; 16,20-23; 17,14-15.23

Ahitófel Dávid leginkább nagyra becsült tanácsadója volt. A Szentírás feljegyzi, hogy "Akhitófel tanácsa... olyannak tekintetett abban az időben, mintha valaki az Isten szavát kérdezte volna," 2Sám 16,23. Ő és Dávid nagyon közel álltak egymáshoz, és általánosan elfogadott volt, hogy a Zsolt 55,14 erre a kapcsolatra utalt: "akivel meghitt barátságban voltam, az Isten házába együtt jártunk a gyülekezet körében." Amikor Absolon fellázadt Dávid ellen, Ahitófel Absolon mellé állt, és ezzel Dávidnak mély szomorúságot okozott, Zsolt 41,9; 55,12-14. Ahitófel volt, aki azt tanácsolta Absolonnak, hogy helyrehozhatatlanul szakítson apjával, 2Sám 16,21, és azt mondta neki, hogy azonnal üldözze Dávidot, 2Sám 17,1. Dávid Husait Absolon táborába küldte mint kémet, ő pedig az üldözés elhalasztását tanácsolta. Absolon Husai tanácsát fogadta el, és ez a csatának, a királyságnak, végül pedig életének elveszítéséhez vezetett. Ahitófelt maga alá temette az események alakulása: "megnyergelte szamarát, és felkelve elment házához, az ő városába; és elrendezve háznépének dolgát, felakasztotta magát, és meghalt; és eltemették az ő atyjának sírjába", 2Sám 17,23.

Ahitófel a felszínen köpönyegforgatónak és Dávid elárulójának látszik. Magatartása azonban bonyolultabb, mint ahogyan a felszínen tűnik. Ahitófel helyzetének mélyebben történő vizsgálata némi felvilágosítást nyújt viselkedéséről. Ahitófel egyetlen fia, Eliám egyike volt Dávid megbízható "harminc" harcosának, 2Sám 23,34. Eliámnak volt egy gyönyörű és gyengéden szeretett Betsabé nevű lánya, aki összeházasodott Úriással, Dávid hadseregének egy másik bátor tisztjével. A "kis nőstény bárányka", 2Sám 12,3, akit Dávid házasságtörő módon elvett, Ahitófel szeretett leányunokája volt, és ez már több volt, mint amit Ahitófel el tudott viselni. Elhagyta Dávidot, és visszatért hazájába, Gilóba, ahonnan Absolon magához hívta, hogy csatlakozzék lázadásához, 2Sám 15,12.

A felszínes megfigyelés szerinti ítélet csak széthúzáshoz és bánathoz vezethet. Az Ige figyelmeztet bennünket: "Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!" Jn 7,24. Igaz ítéletet hozni az ismeret és megértés alapján kell; az ilyen ítélet kritériuma Isten Igéje. Olyan dolgokban, amelyekről csak részleges ismeretünk van, az ítéletet az Úrra kell hagynunk.