Skip to main content
Dátum: 
2019.05.16
OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 1-2,25

Adónia (a protestáns új fordítás szerint: Adónijjá), Dávid negyedik fia Hebronban született, amikor apja Júda királya volt. Anyját Haggithnak hívták. Adónia életét főleg az a hiábavaló törekvés töltötte be, hogy megszerezze apja trónját. Bátyjait, Amnont és Absolont már megölték. Volt egy másik bátyja is, Kileáb. A Szentírás csak Kileáb születését említi meg (2Sám 3,3 és 1Krón 3,1, ahol őt Dánielnek nevezték). Fel kell tételeznünk, hogy ő is meghalt. Adónia apja trónjának örököseként látta magát az elsőszülöttségi jog alapján.

Dávid elnéző volt Adoniával, 1Kir 1,6, aki ezt előnyére kihasználta apjának betegsége idején, hogy ragaszkodjon trónköveteléséhez, noha apja nyilvánosan kijelentette, hogy Salamon fogja követni a trónon. Dávid növekvő gyengesége miatt, 1Kir 1,15, Adónia azt hitte, hogy Salamon igényét már nem támogatják. Amikor Dávid udvarának olyan előkelő tagjai, mint Joáb, az egyik vezér, valamint Ebjátár, a főpap, őt támogatták, Adónia felbátorodott, hogy Enrogelben királynak kiáltsa ki magát, 1Kir 1,9.

Nem számolt azonban Betsabéval (Salamon anyjával) és Nátán prófétával. Ők Dávid betegsége ellenére bementek hálószobájába és tájékoztatták arról, hogy mit tett Adónia. Dávid felkelt, hogy Salamont, mint örökösét megerősítse, és intézkedett, hogy koronázzák meg Gihónnál. Adónia megijedve alávetette magát Salamonnak, aki megkímélte életét azzal a feltétellel, hogy nem fogja veszélyeztetni királyi pozícióját, 1Kir 1,49-50. Ezt követő kérése, hogy Abisággal összeházasodjon (aki korábban Dávid felesége volt), úgy látszik, ennek a feltételnek a megszegése volt, és Adóniát kivégezték, 1Kir 1,23-25.

Az élet gondos feljegyzése, annak minden gyengeségével és hibájával, meg van írva a Szentírásban és az Úr előtt. Komoly gondolat, hogy minden ember életének feljegyzése, beleértve minden hívő emberét, meg van írva az Úr előtt. Nem kerülhetjük el, hogy megjelenjünk Krisztus ítélőszéke előtt, ahol érte végzett szolgálatunkat majd a tűz próbálja meg, Róm 14,10; 1Kor 3,13. Adónia gyenge és gyarló volt, és sírfelirata az lehetne, hogy azt kereste és az után sóvárgott, amit Isten más valakinek adott.