Skip to main content

05.18 Salamon munkája

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 5,1-18

Miközben "mind az egész föld kívánta látni Salamont, hogy hallhatnák az ő bölcsességét, melyet Isten az ő szívébe adott", 1Kir 10,24, ő rendkívül szorgalmasan munkálkodott. Bölcsességének méltó párja volt életműve. Séba királynőjének elállt a lélegzete, amikor látta (többek között) "Salamon minden bölcsességét és a házat, amelyet épített". Salamon építő király volt. Megépítette "az Úr házát", "saját házát", "a libanoni erdő házát", valamint "Jeruzsálem falát", különböző más városokkal együtt. Hajóépítő iparral is rendelkezett, 1Kir 9,26. Nincs lehetőségünk versengeni Salamonnal bölcsességben vagy életműben, de legalább mindig "bővölködhetünk az Úr munkájában".

Legnagyobb terve az "Úr háza" volt. Ez jelentette Jeruzsálem középpontját. Korintus szép épületekkel dicsekedett, de állt ott egy épület, amelyet Pál apostol különösen drágának tartott. Ez "Isten épülete" volt, az pedig templom volt! "Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?" 1Kor 3,9.16. Salamon időt és energiát fordított "az Úr házára". Néhány évvel ezelőtt egy testvér gyászjelentése a "Belivers Magazin"-ban (Hívők Folyóirata) a következőket adta tudtul: "a helyi gyülekezet fejlődéséhez hatalmas mértékben hozzájárult". Salamon lépteit követte!

Salamon sokféle munkást alkalmazott: "teherhordókat", "a hegyekben favágókat", "építőket" és "kőfaragókat", 1Kir 5,13-18. A szakemberek egyike Hirám volt. Ő tudott "csinálni mindenféle mívet rézből", 7,14. Az Újszövetség figyelmeztet bennünket, hogy "ki-ki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai," 1Pt 4,10. Figyeljük meg, hogy Salamon a legjobb anyagokat használta. Voltak ott "nagy kövek, drága kövek és körülfaragott kövek", valamint "tiszta arany". Dávid már előkészített "a szentház számára háromezer tálentom aranyat Ofir aranyából és hétezer tálentom tiszta ezüstöt", 1Krón 29,3-4. Az "Isten háza" még ma is megkívánja az "aranyat, ezüstöt, és drága (költséges) köveket". Ezek szellemi alapanyagok, és szó szerinti előképeikhez hasonlóan csak kemény munkával szerezhetők meg. Serényen kell bányásznunk és ásnunk értük Isten Igéjében.