Skip to main content

05.19 Salamon imádta Istent

Dátum: 
2019.05.19
OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 8,1-25

Salamon gyönyörű épülete "az Úr számára" épült fel, 1Kir 6,2, és pontos neve, hogy "az Úr háza", isteni lakóhelyre utal. Isten jelenléte nélkül a templom nagyon látványos, üres héj maradt volna. De miután a papok gondosan elhelyezték az "Úr szövetségének ládáját" a "szentek szentjében", a templom valójában "az Úr háza" lett, 8,6-11. Az Újszövetség azt tanítja, hogy a helyi gyülekezet "az Isten háza". Amikor az Úr Jézus itt volt, "meghallották, hogy a házban volt", Mk 2,1 (angol). Egy másik alkalommal, amikor "a házba bement... nem titkolhatta el magát", Mk 7,24. Imádkoznunk kell, hogy az Ő dicsősége még mindig "betöltse a házat".

Amikor "oda állott Salamon az Úr oltára elé, az Izráel egész gyülekezetével szembe", inkább a ház Istenével foglalkozott, mint az Isten házával. Azért volt ott, hogy imádja Őt. Figyeljük meg a következőket. (I) Ünnepelte Isten egyedülálló voltát. "Uram, Izráel Istene! nincsen hozzád hasonló Isten, sem az égben ott fenn, sem a földön itt alant", 23. v. Az Izráel Istene volt "az egész föld Ura", Józs 3,11.13. Ő még mindig "a föld Istene", Jel 11,4. Ő "az Úr igaz Isten, élő Isten Ő, és örökkévaló király". Jer 10,10. "Tisztelettel és istenfélelemmel" kell hozzá közelednünk. (II) Isten hűséges voltát ünnepelte. "Aki megtartottad azt, amit a te szolgádnak, Dávidnak, az én atyámnak szólottál; mert magad szólottál néki, és a te hatalmaddal beteljesítetted, amint e mai napon megtetszik", 24. v. Az Újszövetség emlékeztet bennünket, hogy "Istennek valamennyi ígérete Őbenne lett igenné és Őbenne lett Ámenné", 2Kor 1,20. Nagyon hamar visszatekintünk majd az életúton, és ezt mondjuk: "Nem esett el csak egy szó is mindama jó szóból, amelyet szólott.... Mindaz betelt", Józs 21,45. (III) Ünnepelte Isten nagyságát. "Vajon gondolható-e, hogy lakozhatnék az Isten a földön? Íme az ég, és az egeknek egei be nem foghatnak téged; mennyivel kevésbé e ház, amelyet én építettem", 27. v. Sohase gondoljunk Őrá úgy, mint "közülünk egyre". Hirdessük inkább: "Mily nagy vagy Te!"

Aki "Salamonnál nagyobb", ugyancsak vezeti népét az imádatban: "Hirdetem a te nevedet az én testvéreimnek, a Gyülekezetnek közepette dicséretet mondok néked", Zsid 2,12.