Skip to main content

05.20 Salamon gazdagsága

Dátum: 
2019.05.20
OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 10,14-29

Salamont bölcsessége, munkája és istenfélelme gazdag emberré tette. "Feljebb magasztaltatott Salamon király gazdagsággal és bölcsességgel a földön való minden királynál", 23. v. Salamon nagy gazdagsága Isten népe iránti nagy érdeklődésének és vele való törődésének volt az eredménye. Nem hasonlított a "nadályhoz" (pióca), akinek két lánya ezt kiáltotta: "addsza, addsza", Péld 30,15. Salamon Istentől kért "értelmes szívet, hogy ítélni tudja a népet", és kapott "gazdagságot és tisztességet" is 3,9-13. Isten "nem marad adósa az embernek": azoknak fog jutalmat adni, akik az Ő érdekeit teszik az első helyre az életükben. Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy az Istenért végzett áldozatos szolgálat jutalmának anyagi gazdagságnak kell lennie. Ez nagyon megfelelő volt egy földi népnek, de azok az emberek, akiknek a "mennyben van polgárjoguk", máshol lelnek gazdagságra. Nekik "kincsük lesz a mennyben".

Salamon anyagi gazdagsága eszünkbe juttatja saját szellemi gazdagságunkat. (I) Bőséges volt. "Volt pedig mértéke az aranynak, amely kezéhez jött Salamonnak minden esztendőben, hatszáz és hatvanhat tálentom arany. Azonkívül, ami jött az árus emberektől és a fűszerszámokkal kereskedő kalmároktól, és mind az arábiabeli királyoktól és annak a földnek tiszttartóitól", 14-15. v. Mindenhol arany volt, 16-21. v. Emlékeznünk kell a mi szellemi gazdagságunk bőséges voltára. (II) Elsőrendű volt. Nem csak, hogy "arany" volt, de a "legjobb arany", 18. v. és "tiszta arany", 21, v. Nem voltak ezüstedények "a Libanon erdő házában" mert az ezüstöt "semmire sem becsülték Salamon napjaiban", 21. v. Isten nem gyenge minőségű áldásokat oszt. Szeretett Fiához hasonlóan azok "kimondhatatlanok", 2Kor 9,15. (III) Változatos volt. Amikor Salamon és Hirám egyesített flottái kikötöttek, a hajók "aranyat, ezüstöt, elefántcsontokat, majmokat és pávákat", 22. v., rakodtak ki. De "mind az egész föld kívánta látni Salamont", és "néki ajándékot hoztak, ezüst- és aranyedényeket, öltözeteket, hadi szerszámokat, fűszerszámokat, lovakat, öszvéreket esztendőnként." Olvassuk el az Ef 1-et, és felfedezzük, hogy a mi gazdagságunk nem kevésbé változatos. "Választottak... eleve elrendeltek... elfogadottak" vagyunk. Krisztusban "meg vagyunk váltva vére által, bűnbocsánatunk van kegyelmének gazdagsága szerint". Aki "nagyobb Salamonnál", mértéken felül meggazdagított bennünket; vö. 2Kor 8,9.