Skip to main content

05.22 Sába királynője

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 10,1-13

A pogány királynő sok mérföldet utazott, hogy meglátogasson egy férfit, akinek "bölcsessége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsessége és Egyiptomnak egész bölcsessége. Sőt bölcsebb volt minden embernél", 1Kir 4,30-31. De az Úr Jézust, "akiben van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve", népe elutasította. Elmulasztották felismerni nagy kiváltságukat, és nagy ítéletet fognak magukra zúdítani, Mt 12,41-42. Mi mennyire becsüljük kiváltságainkat? Jegyezzük meg a következőket.

 Amit a királynő hozott. "És bejött Jeruzsálembe igen nagy sereggel és tevékkel, amelyek hoztak fűszerszámokat, igen sok aranyat és drágaköveket", 2. v. Ezt magának a királynak hozta, 10. v. Amikor elmarasztalták az asszonyt "az alabástrom szelencével", az Úr Jézus így válaszolt: "Miért bántjátok ezt az asszonyt? hiszen jó dolgot cselekedett énvelem", Mt 26,10. Mi "szolgálunk-e az Úrnak imádattal, dicsérettel és hálaadással?

Amit kérdezett. "Szólt vele mindenekről, amelyek szívén voltak. És Salamon megfelelt néki mindenre, semmi sem volt a király előtt elrejtve, amire ne tudott volna néki felelni", 2-3. v. Mi is jöhetünk a trónhoz "nehéz kérdéseinkkel": "Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki." Jak 1,5. Nagyon gyakran "nincs nekünk", mert "nem kérünk". A királynő "szólt vele mindenekről, amelyek szívén voltak, és mi is jöhetünk "bátran a kegyelem trónjához", hogy beszéljünk Istennel mindenről, ami a szívünkön van.

Amit mondott. A királynő beszélt magáról Salamonról, Salamon szolgáiról és Salamon Istenéről. "Te meghaladtad bölcsességgel és jósággal a hírt, amelyet hallottam felőled. Boldogok a te embereid, boldogok ezek a te szolgáid... Legyen az Úr, a te Istened áldott, aki kedvelt téged, hogy az Izráel királyi székébe ültetett, 7-9. v. Ő is áldott volt Salamonon keresztül: mi még inkább áldottak vagyunk Őrajta keresztül, aki "Salamonnál nagyobb"; vö. Ef 1,3.

Amit kapott. "És Salamon király adott a Sába királynéasszonyának mindent, amit csak kívánt és kért tőle, azokon kívül, amelyeket gazdagságához képest adott Salamon király néki." Az asszony, aki azért jött, hogy adjon és kérdezzen, meggazdagodva tért vissza. A "Krisztus kikutathatatlan gazdagsága" mindnyájunké, akik szakítunk arra időt, hogy közösségben legyünk vele.