Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 11,1-17

Salamon fia rossz tanácsot követett, amelyről a 2Krón 10-ben, uralkodását jó elvekre alapozta, amelyről a 11. fejezetben, és nem sikerült fenntartania az ígéretes indulást, erről pedig a 12. fejezetben olvashatunk. Azonban az uralkodásának kezdetén bekövetkezett szerencsétlenség után jött három jó esztendő, 11,17. Ebben a periódusban három tényező járult hozzá megerősödéséhez.

 Az engedelmesség, amelyet mutatott. "Ezt mondja az Úr: Ne menjetek fel és ne hadakozzatok atyátokfiai ellen... És engedtek az Úr szavának", 4. v. Valóban el kell kerülnünk a keresztyén társaink elleni hadjáratokat. Isten népét nem lehet fegyver által újra egyesíteni. Roboám "engedett az Úr szavának", amely "Sémájának, az Isten emberének", 2. v. figyelmeztetésén keresztül érkezett. Mi az engedelmesség elve alapján lettünk keresztyének, Róm 6,17, és ugyanezen elv alapján élünk, 1Pt 1,14. A szellemi előrehaladást és erőt nem lengi körül titok. Ez az Isten szavának való egyszerű engedelmesség.

 Az erődítmények, amelyeket épített. "Megerősítette a városokat Júdában", 5. v. "Mikor megerősítette ez erősségeket, helyezett azokba elöljárókat, és szerzett tárházakat eleségnek és bornak és olajnak. És mindenik városban szerzett paizsokat és kopjákat, és rendkívül megerősítette azokat", 11-12. v. Érdekes megfigyelni, hogy Júda minden királya építő volt. Roboám biztos akart lenni, hogy népe ellen tud állni az ostromnak. A városok el voltak látva és fel voltak fegyverezve. Mi mennyire jól vagyunk felkészülve az ostromra? Ahogy halad az élet, ostromolhat bennünket szomorúság, haláleset, csalódás, betegeskedés és sok más. Táplálkoznunk kell "a hitnek és jó tudománynak beszédeivel", 1Tim 4,6. Az élet kríziseivel szembeni ellenálló erőnk azon a képességünkön múlik, hogy igénybe tudjuk-e venni Isten Igéjének táplálékát és erejét. "A Krisztusnak beszéde lakozzék tibennetek gazdagon", Kol 3,16.

 A közösség, amelyet élvezett. "Továbbá a papok és a Léviták, akik az egész Izráelben voltak, őhozzá csatlakoztak minden ő határukból... És utánuk Izráel minden nemzetségei közül azok, akik szívük szerint keresték az Urat, Izráelnek Istenét, mentek Jeruzsálembe... És megerősítették Júda országát, és megerősítették Roboámot, a Salamon fiát három esztendeig", 13-17. v. Roboám megerősödött a hasonló gondolkodású férfiak és nők közössége által. Nem szabad elhagynunk "a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek", Zsid 10,25.