Skip to main content
Dátum: 
2019.05.30
OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 15,1-19

Ez a fejezet Ászá uralkodásának következő huszonöt esztendejéről szól. Az etiópok felett aratott győzelmet, amelyet az előző fejezet tárgyalt, a béke hosszú időszaka követte: "nem volt háború Ászá királyságának harmincötödik esztendejéig." 19. v. Isten nagyon megáldotta Júdát ez alatt az időszak alatt, és ennek oka világos. Ászá jó példa erre a parancsra: "Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói," Jak 1,22. Ő egyike volt az olyan bölcs embereknek, amilyeneket az Úr Jézus írt le, Mt 7,24. Ászá meghallotta az Úr szavát, 1-7. versek, és megcselekedte azt, 8-19. versek.

Azokat a kifejezéseket, amelyekkel Isten Ászá megáldására készült, Azáriás mondta el: "Az Úr van veletek, ha ti is ővele lesztek; ha őt keresitek, megtaláljátok". Pontosan ez történt. "És fogadást tettek, hogy ezután az Urat, az ő atyáik Istenét... fogják keresni." 12. v. "Egész Júda... egyenlő akarattal keresték az Urat; és megtaláltatott általuk", 15. v. Tették ezt "teljes szívvel és teljes lélekkel", 15. v.

Minthogy tökéletesen, teljes szívvel elszánták magukat az Úrnak való engedelmességre, bálvány ott nem maradhatott. Különben hitvallásuk felszínes lett volna, nem lett volna belső realitása. Sohase feledjük el azt a komoly figyelmeztetést, amelyet az Úr Jézus adott ezzel kapcsolatban, Mt 15,7-8. A bálványimádás lerombolása Ászát személyesen is érintette. Saját családjában is foglalkozott vele; 16. Mit mondtak volna az emberek, ha a király minden bálványt összetöretett volna Júdában, kivéve azt a bálványszobrot, amelyet saját anyja imádott! Ászá nem volt vétkes a kettős mérce alkalmazásában. És mi?

Ne legyen olyan benyomásunk, hogy az Isten szavának való engedelmesség semmi mást nem jelent, mint kíméletlen döntéseket. Itt ez bizony nem ilyen volt: "És megesküdtek az Úrnak felszóval, kiáltással, trombita- és kürtszókkal. És örvendezett az egész Júda az eskü felett", 14-15. Az engedelmesség örömet okozott. Az Úr Jézus ezt mondta: "Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék", Jn 15,10-11.

Mt 7. 24 Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette házát.
Mt 15. 7 Képmutatók! Helyesen prófétált felőletek Ézsaiás, amikor ezt mondta: 8 Ez a nép szájával tisztel engem, de szíve távol van tőlem.