Skip to main content

06.05 Akháb: egy király álruhában

Dátum: 
2019.06.5
OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 22,13-38

Az istenfélő Jósáfát király balga módon szövetségre lépett a gonosz Akháb királlyal. Elkésve szerette volna hallani az Úr szavát. Kérésére megjelent Mikeás a királyok előtt, hogy jövendőt mondjon a szíriaiakkal vívott csatájuk kimeneteléről. Akháb hamis prófétái sikeres hadjáratot jövendöltek, de Jósáfát gyanakodott velük kapcsolatban, ezért hozatták elő Mikeást. Még Akháb is felismeri a különbséget Mikeás és a többiek között. Mikeás nem volt hajlandó arra, hogy feláldozza a hűséget a népszerűségért, sem arra, hogy tartózkodjon "az Isten teljes tanácsvégzésének" hirdetésétől; vö. Csel 20,20-27. A próféta üzenete Akháb gyászos végzetének egy részét hirdeti. Figyeljük itt meg, hogy Isten nem akadályozza meg, hogy megcsalják azokat, akik kívánják a megcsalattatást. Amikor Mikeás elmondja Akhábnak a teljes és keserű igazságot, Akháb továbbra is dacol azzal, bebörtönözteti Mikeást azért, amit mondott, és folytatja a megtiltott hadjáratot. Sőt Akháb bebizonyítja, hogy nem tekinti Mikeás szavait valótlanságnak, mert álruhában megy a csatába. Mikeás képe, amely "pásztor nélküli juhoknak" festi le Izráelt, kísérti őt; mindenesetre ő szeretné elkerülni előre elrendelt sorsát azzal, hogy álruhába öltözik, és így nem válik nyílt céljává a Szíriai íjászoknak. Azt állítja, hogy Mikeás üzenete iránta való rosszindulatból származik, és nem akar hallgatni rá. Megvereti és bebörtönözteti a prófétát, szembehelyezkedik az üzenet céljával, mégis úgy cselekszik, mintha végül is gyanítaná, hogy az üzenet valószínűleg igaz. Nem az igazságot követi, hanem azt, ami neki, magának megfelel. Nem ezt mondja: Gyűlölöm Mikeást, mert igazat prófétál nekem; vö. 8. v. Nem számított az, hogy az üzenet igaz volt. Volt egy keresztyén gyülekezet, amelynek Pál feltette a következő kérdést: "ellenségetek lettem-e, megmondva néktek az igazat?" Gal 4,16. Akhábot az álruhája nem tudta megmenteni; vö. 33. v. "találomra", vagy "egyszerűen". Akháb hiába álcázta magát. Hiábavaló az emberi bölcsesség, óvatosság és előrelátás, ha az ember Isten tanácsaival ellentétesen cselekszik. Ember tervez, Isten végez, akár olyan kéz által, amely "találomra" van kinyújtva. Így az Úr Mikeás próféta által mondott szava beteljesedett ugyanúgy, ahogyan az Úrnak Illés által mondott szava is Akhábbal kapcsolatban, 8. v.; vö. 1Kir 21,19. Ó, bárcsak az emberek figyelmesen megfogadnák a Te szavadat!