Skip to main content

06.07 Illés: "imádsággal kérte"

Dátum: 
2019.06.7
OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 17,1; Jak 5,16-18

Istennek mindig megvan a maga embere, akit kiválaszt arra az órára - ebben az esetben Illés volt az. Ő egy ismeretlen férfi, akiről eddig nem hallottunk. Az Isten által kiválasztott ember gyakran titokban készül fel, és készen áll a küldetésre, amikor Isten akarja. Isten azt választja, akit Ő akar - nem Obadjáhút, hanem Illést. Miért Illést? Vajon nem azért, mert égő buzgóság volt benne Isten dicsőségéért, és egyszerű szívvel hitt az Ó Igéjében és hatalmában? Veszélyes üzenet hirdetésére hívta el Isten Illést. Mi volt az oka a bátorságának?

Figyeljük meg ezt a férfit és az életét. Egyszerű körülmények között élt; nem kapott különleges kiképzést emberi iskolákban; "hozzánk hasonló ember volt". Szolgálata drámai megjelenések sorozatából áll, amelyeknek a vége volt a legdrámaibb. "Úgy jött, mint a szélvész, és úgy ment el, mint a förgeteg". Legnagyobb részt egyedül munkálkodott, mégis kiállt Istenért, szembeszállt királyokkal, és nemzetek sorsát tartotta a kezében. Az Ószövetségben gyakran imádkozva találjuk, és az Újszövetség úgy beszél erről, mint csodálatos tetteinek fő magyarázatáról. Ő elsősorban az imádság embere volt. Olyan körülmények között, mint amilyenek Illés napjaiban uralkodtak, mi lehetne az erőforrásunk? Az imádság - a türelmes, állhatatos imádság, titkos közösség Istennel. Ő imádkozott - nem hideg szívvel, nem alkalomszerűen, hanem buzgón és kitartóan. "Imádkozott imájában" (angol Biblia- fordítás széljegyzete), "buzgón" (másik angol Biblia-fordítás), és ennek a széljegyzete hozzáteszi, hogy "imával". Ő valóban imádkozta a maga imáját. Nem mondta az imáit, hanem imádkozott imában, egész személyisége benne volt az imájában. Valóban kívánta azt, amit kért, és buzgósággal azt értette rajta, amit mondott. Forró vágy volt az imájában, és az jellemezte.

Illés égő szívvel, buzgón tett mindent. Isten szereti a buzgó embereket. A langymeleget nem tűrheti; vö. Jel 3,15-16.

Illés hatalmának titka tehát az ima volt. Azért állhatott meg a gonosz Akháb király előtt, mert előzőleg térdelt az élő Isten előtt. Ismét imádkozott, és nem volt eső. Imádkozott, hogy élet jöjjön az özvegyasszony halott gyermekébe, és a gyermek lelke visszatért. Imádkozott tűzért a mennyből, és az alászállt, amíg imádkozott. Az imádkozás megoldja a problémát.