Skip to main content

06.08 Illés Kérith patakjánál

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 17,2-7

Illés élete két parancs között váltakozik: "Menj, rejtőzz el", és "Menj, mutasd meg magad" - egyéni közösségben Istennel, és nyilvános szolgálatban emberek felé. Szüksége van Isten szentjének arra, hogy elrejtőzzön az isteni jelenlét rejtekében, hogy alázatosan időt töltsön Isten előtt. Annak az embernek, aki megy, hogy bizonyságot tegyen Istenért, meg kell tanulnia, hogy elrejtőzzön. Hogy kivédje azt, hogy valamit magától tegyen az emberek előtt, ehhez meg kell tanulnia saját semmi voltát Isten előtt. Ezért Illés három és fél évet töltött rejtett elvonultságban Istennel, mielőtt eltöltött egy napot az emberek előtt, és nagy dolgokat tett. Ez Kérithnél kezdődött el. Tehát "az Úr ezt mondta", 2. v. Illés sokszor hallotta Isten hangját, és nagy dolog, ha valaki képes megkülönböztetni Isten hangját, amikor Ő beszél; vö. Zsolt 25,9. Az utasítás világos volt és határozott: "napkelet felé", "patakja mellett", "Jordán felé". Azonnali cselekvésre volt szükség: "rejtezzél el" Akháb gonosz udvara elől. Illésnek semmi kétsége nem volt afelől, hogy mit akart Isten tőle. Isten ritkán kéri tőlünk, hogy neki engedelmeskedve elmenjünk valahová anélkül, hogy ígéretet is ne adna, ha hajlandóak vagyunk hallgatni Őrá. Itt is így van, 4. v. Az ígéret biztos volt: "lesz néked". Krisztusban garantálva van számunkra Isten minden egyes ígéretének beteljesedése. Isten napi ellátást ígért. Minden reggel, amikor Illés felkelt, tudta, hogy nincsen élelmiszer-tartaléka arra napra, de mindennap bizonyította annak az ígéretnek a biztos voltát, amelyről a filippieknek is meg kellett bizonyosodniuk, Fil 4,19. Micsoda furcsa élelmiszerszállítói voltak Illésnek - hollók! Hollóktól tápláltatni, ez ellent mond a természetnek. Valóban, Isten táplálhatta volna őt angyalok által is. Később így is tett, 1Kir 19,4-8, de itt hollókat választ. Isten tökéletes ellenőrzése alatt tartja minden teremtményét. Isten megparancsolta nekik, hogy táplálják őt "ott". Istenileg kijelölt ellátással rendelkezni csakis istenileg kijelölt helyen lehet. Lehet, hogy Illés egyéb helyeket előnyben részesített volna, de Kérith volt az egyetlen hely, ahova a hollók az élelmet vitték. Ott kell lennünk, ahol Isten akar látni bennünket, ha azt akarjuk, hogy megáldjon. Illés mindent "az Úrnak beszéde szerint cselekedett". Nem volt kérdése - "ment és cselekedett". Az engedelmesség az áldáshoz vezető egyetlen út. "Kiszáradt a patak", de Isten nem feledkezett meg Illésről. Sohasem feledkezik meg az övéiről; bízniuk kell Őbenne ott is, ahol nem követhetik Őt.