Skip to main content

06.10 "Mit csinálsz itt, Illés"

Dátum: 
2019.06.10
OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 19,9-18

Illés Jezábel fenyegetése elől menekült. Elérkezett a Hórebre, és elrejtőzött egy barlangban. Hány keresztyén tanulhatott már valamit Isten kérdéséből? Illés elhagyta szolgálatának útját, ellenszegülve annak. Lelke mélyen megterhelődött, és ezért cselekedett így. Volt még munka, amit el kellett végezni Izráelben, ő pedig elmenekült. Sohase induljunk el Isten vezetése nélkül. Ha oda megyünk, ahova nem kellene, hallani fogjuk a felelősségre vonást: "Mit csinálsz itt?" Illés ahelyett, hogy Isten ügyét védené, ahogyan a Karmelen tette, most önmagát igazolja. Mennyire el volt keseredve! Istenének dicsőségéért buzgólkodott, de mintha Isten nem nagyon buzgólkodna önmagáért, eltűrve a nyílt lázadást, próféták legyilkolását és Illés üldözését. Mért erőlködjön tovább? Isten népe lerombolta Isten oltárait. Felesleges folytatnia köztük a munkát. Ráadásul úgy érezte, hogy nagyon egyedül van, és már az életét is fenyegetik. Illés elérkezett a legmélyebb pontra. Illés menekült, mert nem "látta az Urat maga előtt", és inkább az út göröngyös voltára tekintett, mint arra a dicsőséges célra, amelyhez az vezetett. Így a parancs a következő volt: "állj meg ...az Úr előtt". Aztán jött a szél, a földrengés és a tűz. Illés tanúja volt Isten hatalmának a Karmelen, de mivel már nem volt ilyen bemutatás, nehezen tudta meglátni, hogy Isten mindenütt munkálkodik. Meg kellett tanulnia, hogy volt egy csendes munka, amely Izráelben sok szívben elkezdődött, de amelyről ő nem tudott. Isten felhasználja a szélvihart, Jób 38,1; 40,6, a földrengést, Csel 16,26; Mt 27,5, és a tüzet, 18,38, Mégis a "halk és szelíd hang" az, amelyikben Illés megérezte, hogy Istennel van dolga. A kérdés most megismétlődik, 13. v., és Illés válasza azt mutatja, hogy még mindig önsajnálattal van eltelve. Ha önmagunkat sajnáljuk, akkor elkezdünk kételkedni Istenben. Igen fontos ilyenkor, hogy hallgassunk Istennek "halk és szelíd" hangjára.

Hazáelt fogja Isten felhasználni, hogy engedetlen népét megbüntesse, Jehu fogja az ítéletet végrehajtani Jezábelen, és Illés Elizeust kapja, mint jelenlegi segítőtársat és utódot. Ráadásul van további 7000 ember Izráelben, akik hűségesek Istenhez, Illés tehát nincs egyedül, és nem is nélkülözhetetlen. Más helyeken sokat tanult Istenről; a Hóreben megtanulta saját kicsinységét.