Skip to main content

06.13 Jehu: "lásd meg, hogyan buzgólkodom az Úrért"

Dátum: 
2019.06.13
OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 9,14-10,31

Ezekkel a szavakkal hívta Jehu Jonadábot, 10,16 - miközben Akháb házának és Jórám családjának kiirtását végezte, és ezt úgy írja le, mint "az Úrért való buzgólkodását". Mi a buzgóság? Az nem más, mint a meggyőződés gyakorlati és munkálkodó formája; a szeretet gyakorlati oldala. Ha ez Istenért való buzgólkodás, az meglátszik az Őiránta való szenvedélyes szeretetben és abban a vágyban, hogy nagyobb legyen az Ő dicsőítése és dicsősége. Mindent meg fog tenni, hogy szembeszálljon azokkal a befolyásokkal, amelyek károsak Isten ügye szempontjából. Jehunak ezek a szavai feltárják szellemének büszkeségét. Bizonyára ő volt az isteni ítélet eszköze Akháb és a bálványimádás tekintetében. Büszke volt buzgóságára. Ennek veszélye nehezen fogható meg az emberek életében. Ha ez valahol jelen van, egyéb gonosz dolgokhoz vezet. Jehu, még ha Isten ítéletét hajtotta is végre Izráelben, a saját szívében romlott volt. Figyeljük meg, hogy tett buzgalmában; megölte Jórámot, 9,24-26; Jezábelt eltapostatta, 33. v.; Akháb családjának 70 tagját megölette, 10,1-10; kiirtotta Akháb házának maradékait, 11.17. v.; megsemmisítette a Baál-imádatot, amelyre mind parancsot kapott. De buzgalmát tönkretette a hivalkodás. Azt akarta, hogy Jónadáb lássa, mit tett az Úrért. Buzgalma tisztátalan indítékból fakadt. Egy ember, aki egyszerűen az Urat szolgálja, nem beszél semmit arról, ha tud segíteni. Jehu buzgalma saját dicsőségét és hírnevét növelte. Dicsekvő buzgólkodása az Úrért igazából Jehuért való buzgólkodás volt. Indítékai nem voltak tiszták. Buzgalmát tovább rontotta az elvi következetlenség. Elpusztította a Baál-imádatot, de mi volt a borjuk imádatával, amit Jeroboám vezetett be? 10,31. Elbánt a gonosszal, amikor az a céljait szolgálta, de nem tette meg, amikor az nem előnyére szolgált. Végül is a borjúimádat felszámolása azt jelenthetné, hogy a népe újra Jeruzsálembe jár majd imádkozni. Ez meggyengítené királyságát. Ezenkívül, jó dolgot rossz módon teljesített - túl messzire ment; megtett mindent, ami az Úr szívében volt, de nem az Úr megbízásának szellemében. Amikor Isten ítéletet hajt végre, az "szokatlan munka", Ézs 28,21, mert Isten az irgalomban gyönyörködik, de Jehu számára ez kellemes feladat volt. Mennyire szükségünk van őrizkedni attól, hogy kegyelem nélkül kövessük az igazságot. Isten állandóan nagy eredményeket ér el nagyon tökéletlen eszközök felhasználásával is, mert Isten szuverén, és a munka az Övé, nem az eszközöké.