Skip to main content
Dátum: 
2019.06.19
OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 5,20-27

E férfi tettének modern elnevezése: kiváltsággal való visszaélés. A kiváltsága az volt, hogy közösségben lehetett Isten prófétájával. Ebben az időben nem élt a földön ember, akinek munkájában olyan nyilvánvalóan látható lett volna Isten hatalma, mint Elizeuséban, Géházi pedig az ő szolgája volt. Közvetlen közelről figyelhette meg azokat a nagy dolgokat, amelyek történtek, és bizonyosan részt is vállalt azokból.

Valóban, a gyermek megígérése a súnémi nagyasszonynak, Géházi javaslatára történt. Amikor az igen megbecsült fiú meghalt, Géházi ott volt, hogy tanúja legyen az anya nyomorúságának, később pedig, hogy lássa boldogságát a fiú feltámadásakor. Nem volt-e jelen akkor is, amikor Elizeus a mérgező levest ehetővé tette, és a kenyereket megsokasította, hogy kielégítse az összes jelenlévő ember éhségét? E férfi előtt, aki ilyen egyedülálló események tanúja és résztvevője volt, nagy jövő állhatott volna. Kérdezhetjük, nem lesz-e ő ugyanolyan utódja Elizeusnak, mint Elizeus volt Illésnek? Ez valószínűnek látszott, de ígéretes életpályáját teljesen tönkretette a csalásnak egy ostoba tettével.

Naámán aranyának és ajándékainak látványa lekötötte elméjét, és rabul ejtette a szívét. Ilyen bőkezűségnek ura által történt visszautasítása komoly hibának tűnt előtte. Minthogy Géházi ebben az időben Elizeus próféta szolgája volt, ez bizonyos szegénységet jelentett, ezért a visszautasítást egy nagyon is jó esély elszalasztásának látta. De volt ennél fontosabb szempont is. Mi van az ő urának tiszteletével? Milyen benyomást kelt majd ez a cselekedet a pogány látogatókban? Hogyan tükrözi majd ez Izráel Istenének ingyen kegyelmét? Ezek bizony mélyreható kérdések, de Géházit az arany ragyogása vakká tette minden egyéb világosság meglátására. Ráadásul testies sóvárgását hazugsággal toldja meg. Azonban mohósága és hazugsága miatt leprás lesz. Nem lehet az övé Naámán nyeresége annak leprája nélkül. Micsoda lehetőség dőlt romba! Micsoda szolgálat veszett el!

Itt most a bűnt "kapzsiságnak" hívják, amelynek sok áldozata van. Lássuk meg, hogy igazán fontos és előbbrevaló, és halljuk meg Elizeus mélyreható kérdéseit, amelyeket a vétkes Géházinak tett fel: "Most van az ideje, hogy szerezz ezüstöt, és hogy végy ruhákat, olajfákat, szőlőket, juhokat, barmokat, szolgákat és szolgálóleányokat?!" A prófétának és szolgájának két különböző elképzelése volt arról, hogy mi a lényeges. Te mit részesítesz ma előnyben?