Skip to main content

06.26 Áház megalkuvása

Dátum: 
2019.06.26
OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 28,19-27

"Lemeztelenítette Júdát" (angol). Ezt mondja az ihletett kommentár Áház király hitehagyásáról, 2Krón 28,19. Rossz vezetése megfosztotta a nemzetet méltóságától, gazdagságától és befolyásától. Soha azelőtt nem álltak a dolgok ennyire rosszul, és nem volt ilyen szomorú a helyzet, de még rosszabb jött.

"Sőt még a szorongattatás idejében is tovább vétkezett az Úr ellen; ilyen volt Áház király", 2Krón 28,22. Korábban Asszíria királyához fordult; most még tovább megy, és segítséget remélve Damaszkusz isteneinek áldozik.

A 2Kir 16 elmondja, hogy ennek az imádatnak a részeként elhozta a jeruzsálemi templomba egy oltár másolatát, amelyet damaszkuszi látogatásakor látott. Amikor ezt az új oltárt bevezette, nem vetette el teljesen a rézoltárt, hanem eltétette egy kevésbé előkelő helyre, és azt használta különböző alkalmakkor. Úgy tűnik, nem volt teljesen megelégedve az újításával, különben annál maradt volna.

Abban az időben szüntette meg a rézmedencének a templomban betöltött kiemelkedő helyzetét. Az eszközöket, amelyek Salamon napjai óta, vagyis már 250 évvel azelőtt ott álltak, most összetörette, kicseréltette, vagy eltávolíttatta. Íme, egy ember, aki kész megváltoztatni mindent, hogy hozzáigazítsa azokat saját liberális eszméihez. Ahelyett azonban, hogy ezek meghozták volna a kívánt segítséget, "neki és egész Izráelnek" romlására voltak.

Nem beszél-e ez a leírás századok távlatából a mi saját napjainkról? Mostanában milyen sokan folyamodnak világias és népszerű újításokhoz azért, hogy megoldják azokat a szellemi problémákat, amelyek körülvesznek bennünket. Ezek, ahelyett, hogy csökkentenék a nehézségeket, csak megnövelik azokat, és azt a hatást váltják ki, hogy odajussunk, ahova Áház.

Szomorú a királyságra nézve, hogy "az Úr házának ajtait bezárta". Jól emlékszünk azonban arra, hogy az az ember, aki bezáratta ezeket az ajtókat, korábban szélesre tárta a királyság ajtajait a környező nemzetek útjai számára. Tanuljuk meg, hogy a megalkuvás Isten igazságát illetően meggyengíti az Istenről szóló bizonyságtétel hatékonyságát. Túlságosan liberálisnak lenni azzal kapcsolatban, aminek a megtartásra ránk van bízva, a bizalom megsértését jelenti, és biztosan katasztrófával végződik!