Skip to main content

07.06 Zorobábel - a helytartó

Dátum: 
2019.07.6
OLVASNIVALÓ: 
Aggeus 1,1; 2,4; Zakariás 4,1-10

Amikor Izráel Círusz parancsára megkezdte a fogságból való visszatérést, Zorobábel (Zerubbábel), Sealtiel fia lett Júda helytartója. Isten házát újra fel kellett építeni. Zorobábelhez és Jósua főpaphoz Isten szava Aggeuson (Haggeus) keresztül szólt. A nép között fásultság uralkodott. Többet törődtek a saját házukkal, mint Isten háza építésének előrehaladásával, Agg 1,2-4. Az Úr Aggeuson keresztül cselekvésre szólította fel a népet. Gondoljunk ma arra, hogy önző anyagiasság akadályozhatja az Úr munkáját az Ő Gyülekezetében. Figyeljük meg a felszólítást: "Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat," 1,8. A javasolt tettek a tunya, nem nagy érdeklődést mutató emberek számára a következők voltak: "menjetek", "hordjatok" és "építsétek". Ezek ugyanúgy alkalmazhatóak Isten népére ma is, mint mindig!

Ahogyan az Úr felindította Círusz szellemét, hogy teljesítse szándékát, most Zorobábel szellemét indítja fel, hogy építsen. Ő másokkal együtt eljött, hogy dolgozzon az Úr házában. Nagyon világosan jegyezzük meg, hogy az Úr munkájára való indíték belülről származik. Az ő szelleme, Jósua szelleme, valamint a nép maradékáé indított munkára. Az Istenért végzett munka nem a kezünkkel kezdődik, hanem úgy, mint ami a szívünk vágyának eredménye. A dolgokat szívből kell tennünk, mintegy az Úrnak.

Azt is figyeljük meg, hogy Zorobábel és azok, akik csatlakoztak hozzá, az Úr, az Ő Istenük szavának engedelmeskedtek, amely Aggeus prófétán keresztül szólt. A munkának tovább kellett folynia az Úr szavának való elkötelezett engedelmességgel. Csak az olyan munka lehet hatékony és lehet az Ő tetszésére, amelyet az Úr vezetésére válaszolva tesznek. Figyeljük meg azt is, hogy ha Zorobábelhez hasonlóan hajlandóak vagyunk engedelmeskedni az Úrnak, Ő meg fog adni nekünk minden bátorítást. "Légy bátor, Zorobábel... mert én veletek vagyok, azt mondja a Seregeknek Ura," 2,4. A munka nagy volt és megerőltető, de ott volt az Úr támogatása. Ezt erősíti meg a Zak 4,6-7; "Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Szellememmel! azt mondja a Seregeknek Ura. Ez arany mondás lehet számunkra, amikor gyengének érezzük magunkat. Milyen lassan is tanuljuk meg azt, hogy "alkalmatos voltunk az Istentől van!" 2Kor 3,5. Ezen a mai napon megragadhatjuk ezt a segítséget nyújtó igazságot. Aztán a "nagy hegy", amely ellenáll és akadályoz, Isten kegyelme által síksággá változik, Zak 4,7.