Skip to main content

07.11 Ezsdrás felolvasása az Igéből

Dátum: 
2019.07.11
OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 8,1-12

Gondolatainkban a mai napon Nehémiás neve összekapcsolódik Ezsdrás nevével. Jeruzsálem falait kijavították, és Izráel népe letelepedett, Neh 7,73. De Nehémiás mint helytartó, megértette, hogy sok a probléma; ezek részben erkölcsiek, részben szellemiek voltak. A falakat fel lehetett újra építeni, az embereket le lehetett telepíteni az országban, de egyébként rosszul álltak a dolgok. Hogyan lehetett ezeket a dolgokat rendbe hozni?

Ekkor valami jelentős dolog történt. Ezsdrást a papot és írástudót kijelölték, hogy nyilvánosan olvasson fel az Úr törvényéből. Ez drámai hatást gyakorolt a nemzet ügyeire. Jó, ha néha eszünkbe jut Isten Igéje nyilvános olvasásának értékes volta.

Ezsdrás úgy olvasott, hogy az egész nép hallhatta, "az egész nép előtt". Tisztelettel hallgatták, ahogyan felolvasott, és mindnyájan megértették, hogy miről van szó. Fordítsunk gondot arra, hogy hogyan olvassuk az Igét. Gyakran olvassák motyogva, rosszul artikulálva; Isten azt akarja, hogy Igéjét helyesen hangsúlyozva olvassák, úgy, hogy tisztán hallhassák azok, akiknek szánják azt.

Ezsdrás olvasott "világosan, s azután magyaráztak, és a nép megértette az olvasottakat", 8. v. Ha Isten képessé tett bennünket, hogy Isten igazságát nagyon világosan közöljük, könnyen azt hisszük, hogy minden ember a megértésnek ugyanazon a fokán van, mint mi. Ez nem így van. Ezért tegyük a megértést mindenki számára világossá, amikor olvasunk és tanítunk.

"Találták pedig írva..." 14. v. Ne feledjük el, hogy fokozatosan fedezték fel a dolgokat, ahogyan Ezsdrás elkezdte az olvasást. Napról napra, az első naptól az utolsóig olvas a törvény könyvéből, 18. v. Nagyon sokat kellett meghallaniuk, és nagyon sokat megtanulniuk. Ma se feledjük el, hogy állandó útmutatást kell kapnunk Isten Igéjéből. Ez folyamatos, felelősségteljes gyakorlat az életünkben, és szüntelen áldással jár.

Egy utolsó leckét még megtanulhatunk. Isten törvénye olvasásának nagy hatása van. Sok bűnbánat és bűnvallás történt, 9,1-3. Az ilyen igazság világossá tette, hogy a gonosz dolgokat jóvá kell tenni, de a böjtöléssel ünneplés járt együtt!