Skip to main content

07.14 Nehémiás megpróbáltatása

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 10,19-20; 4,1-3.10-23

Nincs olyan munka az Úrért, amely megmenekülhetne valamilyen mérvű ellenállástól. Nehémiás és emberei hamarosan bizonyíthatták ezt. A Sátán ellene fog állni bármilyen munkának, amely Isten érdekeit szolgálja. Nagyon gyakran azonban Isten szolgáinak igazi jellemét a megpróbáltatás időszakai hozzák elő. Ma azt fogjuk látni, hogy az ellenállás sokféle forrásból és embertől származhat. Isten munkája sokféle próbának van kitéve, a nyílt szembenállástól a kifinomult fortélyig. "Vigyázzatok és imádkozzatok", mondja az Ige.

Voltak már előjelei, hogy mihelyt Nehémiás komolyan elhatározza, hogy hozzáfog a munkához, az ellenállás is megkezdődött. Szanballatnak és Tóbiásnak nem tetszett, hogy volt egy ember, aki azért jött, hogy Izráel fiainak javát keresse, 2,10. A 19. versben gúnyolódni és vádaskodni kezdtek. A zsidók a király ellen lázadnak! Nehémiás hamarosan helyére tette a dolgot - nekik nincs részük Istennek Jeruzsálemmel kapcsolatos tervében. Ők esküdt ellenségei voltak Isten népének. Gúnyolódtak, mivel nem értették. Gyakran fogunk találkozni azzal, hogy akik nem támogatnak, gúnyolódni fognak, és azoknak, akik csúfolódnak, nincs részük az Istenért végzett munkában.

Ahogy Nehémiás sikeresen haladt előre, állandóan szembe kellett néznie a visszatérő ellenségeskedéssel. Ezeket az embereket így nevezte: "ellenségeink", 6,1. Odáig süllyedtek, hogy alakoskodtak, azt mutatva, hogy támogatják a munkát, de arra törekedtek, hogy rombolják. "Ők gonoszt gondoltak ellenem." 6,2. Egy dologra törekedtek: hogy legyengítsék és elbátortalanítsák azokat, akik dolgoztak.

"Én azonban ezt feleltem: A magamfajta embernek illik-e menekülni? Az olyan ember, mint én, nem mehet be a templomba, hogy életben maradjon! Nem megyek!" 6,11 (Magyar Bibliatanács ford. 1991.) Az ellenállás csak erősítette Nehémiás elhatározását, hogy haladjon előre; a támadások gyakran ugyanezt a hatást érik el!

Ma elgondolkodhatunk ezeken az erőfeszítéseken, amelyek szeretnék szétrombolni Isten munkáját. Pál életében látjuk az ellenállásnak ugyanazokat a jellegzetességeit. Kínozták és üldözték, mégis bizonyos volt abban, hogy Isten munkája sikerrel jár majd. "Nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok, 1Kor 16,9. Az ellenségeskedés tüzétől jön felszínre a fáradságot megérő szolgálat aranya.